Alle regels van sporten

Iedere sport heeft bepaalde regels, of het nu om een teamsport of een solosport gaat. Er zijn spelregels, maar ook gedragsregels en regels op het gebied van doping. Spelregels zijn natuurlijk erg belangrijk voor het spelen van een sport, maar zonder gedragsregels komt de veiligheid van een sport in gevaar. Iedereen moet zich welkom en veilig kunnen voelen op het veld, in de zaal of waar de sport dan ook gespeeld wordt. Zonder regels kunnen de meeste sporten niet bestaan. Ken jij de belangrijkste regels van iedere sport?

Diverse sportbenodigdheden op een grasmat waaronder voetbal bokshandschoenen tennisrackets en basketbal

Sporten en spelregels

Sporten zijn een essentieel onderdeel van culturen en hebben vaak een rijke historie van tradities en regels. Deze regels zorgen niet alleen voor een eerlijke en gestructureerde competitie, maar ook voor de veiligheid van de deelnemers. Ze bepalen hoe het spel wordt gespeeld en bieden een duidelijk kader voor zowel de atleten als de toeschouwers.

Atletiek

Atletiek omvat een breed scala aan disciplines, zoals hardlopen, springen en werpen. De regels variëren per discipline, maar focussen meestal op nauwkeurige metingen van tijd, afstand of hoogte, samen met strikte naleving van de voorgeschreven technieken en uitrusting.

Ontdek de regels →

Balsport

Balsporten zoals voetbal, basketbal en volleybal hebben regels rondom het spelverloop, punten scoren en fouls. Het algemene doel is om de bal in het doel of op de doellijn van de tegenstander te krijgen. Meestal is er een scheidsrechter die toeziet op de naleving van de spelregels.

Ontdek de regels →

Behendigheidssport

Bij behendigheidssporten draait het allemaal om vaardigheden en concentratie De regels zorgen voor een veilige en eerlijke beoordeling van de technische en artistieke prestaties van de deelnemers. Bij een professionele setting is altijd een scheidsrechter van de partij die controleert op de naleving van de regels.

Ontdek de regels →

Luchtsport

Luchtsporten zoals paragliden en skydiven hebben vooral regels met betrekking tot de veiligheid en de uitrusting. Daarnaast moet er ook met wetgeving rekening worden gehouden. Deze regels zijn cruciaal om botsingen en ongevallen te voorkomen.

Ontdek de regels →

Motorsport

In motorsporten, zoals Formule 1 en motorcross, staan regels omtrent veiligheid, uitrusting en een eerlijke competitie centraal. Hierbij wordt ook veel aandacht besteed aan technische specificaties van de voertuigen. Daarnaast zijn er soms regels om toeschouwers te beschermen.

Ontdek de regels →

Paardensport

Paardensporten, zoals dressuur, hebben regels rondom de behandeling van paarden, de uitrusting en de beoordeling van de prestaties van ruiter en paard op basis van techniek en stijl. Het gaat vaak om heel gedetailleerde regels die per sport zijn uitgewerkt.

Ontdek de regels →

Vecht-en-verdedigingssport

Vechtsporten zoals boksen en judo hebben strikte regels om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen en om een eerlijke beoordeling van vaardigheden en technieken te garanderen. Deze regels zijn soms heel technisch.

Ontdek de regels →

Vrijetijdssport

Vrijetijdssporten zijn in de eerste plaats recreatief en hebben eenvoudige, toegankelijke regels. Het doel is vooral om plezier te hebben en sociaal te zijn, dus heel moeilijke regels zijn er vaak niet. Deze zouden het spel alleen maar bemoeilijken.

Ontdek de regels →

Wandelsport

Wandelsporten zijn gericht op het verkennen en genieten van de natuur. Hoewel er niet veel formele regels zijn, is er een sterke nadruk op veiligheid en respect voor de natuur en andere wandelaars. In sommige wandelgebieden moet er rekening worden gehouden met lokale regels, vaak om de natuur te beschermen.

Ontdek de regels →

Watersport

Watersporten, zoals zeilen, surfen en zwemmen hebben regels die zorgen voor veiligheid op het water en een eerlijke competitie, waarbij technieken en tijden nauwkeurig worden beoordeeld. Er wordt streng toezicht gehouden op deze regels.

Ontdek de regels →

Wielersport

In wielersporten, zoals wielrennen en mountainbiken, zijn de regels vooral gericht op veiligheid, fair play en de technische specificaties van de fietsen. Zo mogen racefietsen niet zijn uitgerust met een motortje en is doping verboden.

Ontdek de regels →

Wintersport

Wintersporten zoals skiën en snowboarden hebben regels omtrent uitrusting, veiligheid op de piste en technische beoordeling van de uitvoering in wedstrijdverband. Lokale overheden kunnen ook eigen regels hebben en vaak leggen ook skischolen regels op.

Ontdek de regels →

Denksport

Denksporten zoals schaken en dammen vereisen strategisch denken en hebben duidelijke regels over hoe de stukken mogen bewegen en hoe er al dan niet punten kunnen worden gescoord.

Ontdek de regels →

Overige

In deze categorie vallen unieke of minder bekende sporten die niet netjes passen in de bovenstaande categorieën, zoals frisbee of fierljeppen. De regels variëren sterk afhankelijk van de specifieke sport.

Ontdek de regels →

Atletiek

Atletiek heeft zowel spelregels als baanregels en gedragsregels. Het is één van de oudste sporten die er bestaat en was al aanwezig op de allereerste Olympische Spelen. Atleten kunnen zowel persoonlijke prestaties als teamprestaties behalen binnen de atletiek. De sporten die onder atletiek vallen kunnen zowel indoor als op een buitenbaan worden beoefend. Onder atletiek vallen onder andere de disciplines hardlopen, speerwerpen, kogelstoten en hoogspringen. De oudste onderdelen van de atletiek, die al sinds 776 voor Christus worden beoefend, zijn discuswerpen, speerwerpen, hardlopen, worstelen en verspringen.

Man in het blauw gaat discuswerpen

Discuswerpen

Discuswerpen is een Olympische sport en onderdeel van de atletiek. Er wordt door de atleten met een discusvormige lens geworpen en wie hem het verst krijgt, is de winnaar. De discus die bij de mannen wordt gebruikt, weegt 2 kilo en de discus die bij de vrouwen wordt gebruikt 1 kilo. Bij de junioren en de masters wordt er geworpen met andere gewichten. De sport werd al in de Oudheid beoefend door de Grieken, dus ook al op de klassieke Olympische Spelen. De discus die zij gebruikten, kon van verschillende materialen gemaakt zijn en het gewicht varieerde tussen de 1 en 4 kilo. Er wordt af en toe nog wel eens een wedstrijd gehouden met een klassieke discus van 4 kilo.

Meer informatie

Hardlopen

Hardlopen is een groot onderdeel van de Olympische Spelen en wordt op verschillende manieren gedaan. Denk aan verschillende afstanden, individueel of met een team, enzovoorts. De allereerste Olympische Spelen bestond zelfs alleen uit 190 meter hardlopen, wat het de oudste Olympische sport maakt. Voor het ontstaan van de Olympische Spelen, deden de jagers en verzamelaars ook al aan hardlopen, maar niet per se als sport natuurlijk!

Meer informatie

Hink-stap-springen

De naam van de sport zegt het eigenlijk al: het zijn drie acties die de atleet achter elkaar uit moet voeren. Na een aanloop en de afzet moet de atleet eerst op dezelfde voet terechtkomen als waarmee hij of zij heeft afgezet. Daarna maakt de atleet een stap, waarbij hij of zij juist op de andere voet terecht komt en ten slotte maakt de atleet nog een sprong, waarna hij of zij landt in de zandbak. Deze atletiek discipline wordt ook wel de driesprong genoemd, aangezien er in feite drie soort van sprongen worden gemaakt achter elkaar. Raakt de atleet met een andere voet dan de voorgeschreven voet de grond voor of na een sprong, dan is die sprong ongeldig. Voor de rest gelden dezelfde regels als bij verspringen.

Meer informatie

Hoogspringen

Hoogspringen is een onderdeel van de atletiek, vergelijkbaar met polsstokhoogspringen, maar dan zonder het gebruik van een polsstok. Het is hierbij ook de bedoeling dat atleten over een lat springen dat tussen twee staanders is bevestigd. Tijdens een wedstrijd wordt de lat steeds hoger geplaatst en degene die het hoogst over de lat komt is de winnaar. Deze sport maakt deel uit van het vijfkamp, zevenkamp en tienkamp. Je ziet vaak dat atleten bij hoogspringen in de lucht draaien en zich achterstevoren over de lat laten ‘vallen’. Hierbij worden er natuurlijk nog verschillende technieken gebruikt om over de lat te komen zonder hem aan te raken.

Meer informatie

Hordelopen

Hordelopen is een onderdeel van de atletiek waarbij er op een baan wordt gelopen waar op regelmatige afstanden hindernissen neer zijn gezet. Deze hindernissen zijn de horden, daar moeten de atleten tijdens het lopen overheen springen. Vrouwen lopen over de 100m of de 400m en mannen over de 110m en 400m. Bij iedere afstand worden er tien horden op de baan geplaatst. Bij een indoorwedstrijd wordt over het algemeen een afstand van 60 meter gelopen. De 110m bij de mannen maakt vandaag de dag ook deel uit van het tienkamp voor de mannen.

Meer informatie

Kogelslingeren

Kogelslingeren, ook wel hamerslingeren genoemd, is een onderdeel van de atletiek waar een kogel niet wordt gestoot, maar weg wordt geslingerd. De kogel is vastgemaakt aan een staalkabel met handvat. Vroeger werd er in plaats van een kogel een hamer gebruikt, vandaar de tweede naam hamerslingeren. Dit wordt nog steeds gedaan als onderdeel van de Schotse Highland Games. Voor mannen is kogelslingeren al sinds het jaar 1900 een Olympische Sport, voor vrouwen pas sinds het jaar 1995. 

Meer informatie

Kogelstoten

Kogelstoten is een onderdeel van de atletiek die ook terugkomt in de Tienkamp en sommige andere meerkampen. Bij kogelstoten is het de bedoeling dat atleten de kogel zo ver mogelijk weg stoten. Dit wordt gedaan vanuit een cirkel die in de stootrichting begrensd wordt met een witte balk. Vaak leggen atleten de kogel in de nek en stoten ze hem vanaf daar. Natuurlijk heeft iedereen hier een eigen specifieke techniek voor, maar er zijn drie standaard technieken die worden gebruikt: de standstoot, aanglijden en de draaitechniek.

Meer informatie

Marathonlopen

Marathonlopen is echt een uithoudingssport. Het lopen van een marathon doe je altijd op je eigen tempo. Een officiële marathon bestaat uit 42 kilometer, maar vandaag de dag kun je er ook voor kiezen om een kwart marathon of een halve marathon te lopen. Als je een marathon wil gaan lopen, is het belangrijk dat je een goed trainingsschema opstelt. Zo’n conditie bouw je niet in een week op, dit moet je over een langere tijd trainen en rustig opbouwen, zodat je niet overbelast raakt. Olympische marathonlopers trainen het hele jaar voor het lopen van een marathon.

Meer informatie

Polsstokhoogspringen

Polsstokhoogspringen is een onderdeel van de atletiek. In tegenstelling tot verspringen is hier de bedoeling dat de atleten zo hoog mogelijk over een lat springen, met behulp van een polsstok. De sport is sinds 1896 onderdeel van de Olympische spelen voor mannen en sinds het jaar 2000 ook voor vrouwen. Daarnaast is het ook een onderdeel van de Tienkamp voor mannen. De lat waar men overheen moet springen heeft een lengte van 4,5 meter en wordt zo neergelegd dat hij op de grond valt wanneer iemand hem aanraakt. Valt de lat op de grond, dan telt dat als een mislukte poging. Na drie mislukte pogingen worden atleten uitgesloten, maakt niet uit op welke hoogte. 

Meer informatie

Snelwandelen

Ook snelwandelen is een Olympische sport en een onderdeel van de atletiek. Op de Olympische Spelen wordt er door vrouwen een afstand van 20 kilometer gelopen en door de mannen een afstand van 50 kilometer. De 20 kilometer voor vrouwen maakt sinds 1992 deel uit van de Olympische Spelen. De bedoeling van de sport is om zo snel mogelijk te wandelen, maar niet te rennen. Daarnaast is het verplicht dat te allen tijden één voet contact houdt met de grond, in tegenstelling tot met hardlopen. Daarnaast geldt dat de knie alleen gebogen mag worden wanneer het been recht onder het lichaam is. Dit zijn strenge eisen en er wordt door de jury goed op gecontroleerd.

Meer informatie

Speerwerpen

Speerwerpen is een onderdeel van de atletiek, dat onder andere onderdeel uitmaakt van een tienkamp. Na een aanloop proberen atleten de speer zo ver mogelijk te kunnen gooien. Het is de bedoeling dat de speer in een bepaalde sector landt, dit gebied is over het algemeen behoorlijk smal. De punt van de speer moet altijd eerst de grond raken, hij mag dus niet plat op de grond vallen. De huidige speersport is ontstaan in de 18e eeuw in Scandinavië. Vroeger werden de speren van hout gemaakt, vandaag de dag vaak van aluminium of carbon.

Meer informatie

Tienkamp

De Tienkamp, ook wel decathlon genoemd, is een atletiekwedstrijd waarin atleten in twee dagen tien atletieknummers moeten afleggen. Een tienkamp bestaat uit de onderdelen: 110m horden springen, 100m hardlopen, verspringen, kogelstoten, hoogspringen, 400m hardlopen, discuswerpen, polshoog, speerwerpen en als afsluiter 1500m hardlopen. Tienkamp wordt niet alleen uitgevoerd op de Olympische Spelen. In Nederland wordt er ook ieder jaar de Nederlandse Tienkamp kampioenschappen gehouden.

Meer informatie

Triathlon

Tijdens een triathlon worden er drie sporten met elkaar gecombineerd in één wedstrijd: zwemmen, fietsen en hardlopen. De volgorde van de sporten is altijd hetzelfde. Het is echt de ultieme uitdaging voor je uithoudingsvermogen. Het klassieke voorbeeld van een triathlon is de Iron Man, die bestaat uit 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en vervolgens nog een marathon lopen van 42,2 kilometer. Sinds het jaar 2000 is het tevens een Olympische Sport geworden. Uiteraard zijn er ook minder heftige versies waar je aan mee kunt doen, die ook geschikt zijn voor beginners of voor hobby atleten.

Meer informatie

Verspringen

Verspringen is een atletieksport die we allemaal kennen. Deels omdat hij altijd bij de Olympische Spelen te zien is en deels omdat we het zelf allemaal hebben moeten doen tijdens de gymles op de middelbare school. De atleten springen over een springbalk en het is de bedoeling dat ze zo ver mogelijk achter de springbalk neerkomen. De afstand van de sprong wordt gemeten vanaf de laatste indruk in de springbak en de rand van de afzetbak. Iedere deelnemer mag drie keer proberen zo ver mogelijk te springen en iedere sprong telt mee voor de eindscore.

Meer informatie

Balsport

Onder balsport verstaan we alle sporten die gespeeld worden met één of meerdere ballen. Bij de meeste balsporten spelen twee teams of twee personen tegen elkaar. Het doel is om meer punten te scoren dan de tegenspeler of tegenpartij, want dan win je. Bij de meeste balsporten scoor je een punt door de bal volgens de regels van het spel in het doel of aan de kant van de tegenstander te krijgen. Er bestaan tientallen balsporten die ieder hun eigen regels hebben. Bij de ene sport is het toegestaan om de bal met de handen aan te raken en bij de andere sport niet. Sporten die met de hand worden gespeeld, zoals handbal en basketbal, laten het uiteraard toe om de bal met de handen aan te raken. Bij sporten die niet met de hand worden gespeeld, zoals voetbal en squash, is het dit in de meeste gevallen niet toegestaan.

Goal bij voetbal

American Football

American Football is waarschijnlijk wel de meest bekende vorm van football. Het is een competitieve teamsport die wat wegheeft van rugby, maar dan een stuk minder ruig. Deze sport wordt vooral in Amerika en Canada beoefend, maar de Canadese variant heeft weer net andere spelregels dan de Amerikaanse variant. Spelers kunnen punten scoren door de bal in de end-zone van de tegenstander te dragen. Dit mag ook gedaan worden door de bal naar een speler te passen die al in de end-zone staat, wat een ‘touchdown’ wordt genoemd. De winnaar is natuurlijk het team met de meeste punten aan het einde van de wedstrijd.

Meer informatie

Australian Football

Australian Football is een teamsport die met twee teams van 18 spelers wordt gespeeld op een cricketveld. De sport onderscheid zich van de andere soorten football door de snelle balcirculatie en het ontbreken van regels rondom buitenspel. Dankzij de vorm van de bal lijkt de sport op rugby als je het spel ziet. Toch gelden er heel andere regels en gaat het spelverloop ook heel anders. In eerste instantie werd de sport vooral gespeeld door cricketspelers als off-season training, maar al snel werd het een officiële sport in Australië.

Meer informatie

Basketbal

Basketbal is een dynamische sport waarbij punten worden gescoord door de bal door de ring van de tegenstander te gooien. Het spel kent regels over dribbelen, schieten en verdedigen, gericht op een vloeiend en eerlijk spelverloop. Vooral in de Verenigde Staten en Canada is basketbal een populaire sport.

Meer informatie

Boerengolf

Boerengolf is een balspel en een variant van golf, dat wordt gespeeld met een kleine bal en golfclubs. Het doel is om het balletje in de hole bij de vlag te slaan, net als bij regulier golf. Het doel is om het balletje in zo min mogelijk beurten in de hole te krijgen. Over het algemeen bestaat boerengolfbaan uit 10 holes. Het grootste verschil tussen boerengolf en regulier golf is de baan waarop gespeeld wordt. Bij boerengolf zijn er vaak meer hindernissen en de baan is over het algemeen een stuk kleiner dan bij regulier golf. Daarnaast wordt boerengolf vaak in teams gespeeld terwijl regulier golf meestal individueel is.

Meer informatie

Bowlen

Bowlen is een sport die is ontstaan uit het kegelen. Een speler moet met een bowlingbal zoveel mogelijk pins omver zien te gooien die aan het einde van de baan opgesteld staan. De baan is wat korter dan bij kegelen, 18,3 meter in plaats van 20 meter, en er wordt gespeeld met 10 pins. Iedere speler mag twee keer achter elkaar gooien, behalve wanneer ze een strike gooien (alle pins om). Gooit de speler in twee beurten alle pins omver, dan wordt dit een Spare genoemd. Een spel bestaat uit tien frames, daarna wint de speler met de meeste punten. Bowling wordt in Europa en Amerika vooral beoefend als recreatiesport, bijvoorbeeld met het gezin of in grotere groepen.

Meer informatie

Cricket

Cricket is een balsport waarbij spelers punten kunnen scoren door heen en weer te lopen over de cricket pitch. Het is een teamsport en de teams wisselen af tussen het gooien en slaan van de bal. Als beide teams zowel hebben geslagen als gegooid, wint het team met de meeste runs. Cricket is vooral in en rondom Engeland erg populair. Het is het op één na meest gespeelde spel ter wereld, alleen voetbal wordt door meer mensen beoefend. Dit komt voornamelijk door de velen cricketfans op het Indisch subcontinent. Volgens Engelse historici is de sport rond het jaar 1600 in Zuid-Engeland ontstaan. Franse historici zijn het hier echter niet mee eens en zeggen dat de sport in Frankrijk is ontstaan en dat de Engelsen het over hebben genomen tijdens de Honderdjarige oorlog.

Meer informatie

Footvolley

Footvolley speel je op een speelveld met dezelfde afmetingen als dat van beachvolleybal. Net als bij beachvolleybal mag de bal maximaal 3 keer aan dezelfde kant van het net worden geraakt, wat betekent dat je dus maximaal 2 keer mag overspelen voordat de bal over het net gaat. Het net hangt over het algemeen op een hoogte van 2.20 meter. In de meeste gevallen spelen twee teams van twee spelers tegen elkaar. Het grote verschil tussen beachvolleybal en footvolley, is uiteraard dat je met je voeten speelt in plaats van met je handen. Er wordt altijd op blote voeten gespeeld, schoenen zijn niet toegestaan.

Meer informatie

Futsal

Futsal is de internationale benaming voor zaalvoetbal. Het wordt in tegenstelling tot regulier voetbal gespeeld met twee teams van vijf spelers. De sport wordt vooral gekenmerkt door flitsende acties en supersnelle combinaties. Dankzij het hoge tempo is de sport voor veel spelers en toeschouwers erg aantrekkelijk. Spelers zijn hierdoor vaak op meerdere plekken in het veld te vinden, in plaats van dat ze een vaste positie hebben zoals bij het veldvoetbal. Uiteraard is er ook een keeper die het doel verdedigt. Daarnaast heeft een zaalvoetbalteam een verdediger, een flankspeler en een pivot.

Meer informatie

Golf

Golf is een balsport waarbij je een kleine bal met een golfclub in zo min mogelijk slagen moet putten. In de loop der jaren zijn er veel afgeleide varianten ontstaan van deze sport, waaronder midgetgolf en boerengolf. Golf wordt gespeeld op een golfbaan, die in de meeste gevallen behoorlijke afmetingen hebben. Daarom wordt er altijd een vlag bij de hole geplaatst, zodat je van veraf kunt zien waar deze zich bevindt. Er zijn in de geschiedenis veel sporten gespeeld waar golf van afgeleid zou kunnen zijn, maar wat nu de echte voorganger is geweest van deze sport, is niet zeker.

Meer informatie

Handbal

Handbal is een snelle teamsport waarbij het doel is om de bal in het doel van de tegenstander te gooien. Het spel vereist fysieke behendigheid en tactisch inzicht, met regels die gericht zijn op een eerlijk en veilig spelverloop.

Meer informatie

Honkbal

Honkbal is een balsport die altijd in een team wordt gespeeld en voornamelijk erg populair is in Amerika. Het is een van de meest gespeelde sporten ter wereld, al wordt honkbal in Europa juist minder beoefend. Ter vergelijking: In Nederland honkballen er zo’n 25000 tot 30000 mensen en in Amerika miljoenen mensen. Van april tot en met oktober is honkbal de meest belangrijke sport in Amerika. Het reguliere speelseizoen wordt afgesloten tegen het einde van september en hierna worden er nog play-offs gespeeld op het hoogste niveau die worden afgesloten met de World Series.

Meer informatie

Hurling

Hurling is een teamsport dat uit de tijd van de Kelten stamt. Het wordt gespeeld met sticks en een bal en wordt regelmatig de snelste teamsport ter wereld genoemd. Hurling wordt voornamelijk gespeeld in Ierland en er is ook een vrouwelijke versie van de sport, genaamd camogie. Het heeft veel weg van de sport shinty, die in Schotland wordt gespeeld. Inmiddels wordt de sport ook buiten Ierland steeds bekender: er zijn zelfs al teams in Nederland en België. Het doel van het spel is om meer punten te verdienen dan de tegenstander, die je krijgt door met de bal te scoren in het doel van de tegenstander.

Meer informatie

Kaatsen

Kaatsen is een balsport waarbij de bal niet met een racket of peddel wordt geslagen, maar met de blote hand. Het spel is ontstaan in Frankrijk in de 12e eeuw. Vandaag de dag wordt het over de hele wereld beoefend onder verschillende namen en in diverse vormen en varianten. Het wordt gespeeld met twee teams met een aantal spelers dat varieert tussen de 1 en 9. Het doel is om de bal zo te slaan dat de tegenstander hem niet reglementair terug kan slaan. Intensieve beoefenaars gebruiken sinds de 16e eeuw wel steeds vaker handschoenen of een slaghout. De Nederlandse variant is het Friese kaatsspel dat in 1897 ontstond.

Meer informatie

Kegelen

Kegelen is een balspel waarbij een speler probeert met een bal 9 kegels om te gooien die aan het eind van een ongeveer 20 meter lange baan op staan gesteld. De oorsprong van deze sport is onbekend, maar aan schilderijen te zien werd hij in ieder geval al beoefend in de 17e eeuw. Daarnaast hadden de Germanen een wapen met een zogenaamde ‘keil van steen’ erin, die erg lijkt op de hedendaagse kegel. Of dit iets met de sport te maken had, is natuurlijk niet zeker. In Nederland werd de sport populair omstreeks het jaar 1840. In het jaar 1890 ontstond de Nederlandse Kegelbond.

Meer informatie

Korfbal

Korfbal is een teamsport waarbij mannen en vrouwen samen spelen. Het doel van deze gemengde teamsport is om de bal in de korf van de tegenstander te gooien. Het spel heeft strikte regels over balbezit en beweging. Het vereist een goed tactisch spel.

Meer informatie

Racquetball

Dit is een balsport die wordt gespeeld met korte rackets die gemaakt zijn van titanium. De bal die wordt gebruikt is hol en gemaakt van rubber. Het is vergelijkbaar met squash, je slaat de bal tegen de muur. Het grote verschil is echter dat je bij deze sport ook de vloer en het plafond mag raken. De sport werd in 1949 bedacht door een Amerikaanse tennisleraar en het heette toen eerst paddleball, omdat het werd gespeeld met houten peddels. Uiteindelijk is de naam veranderd omdat de sport steeds meer met rackets werd gespeeld. De sport is het meest populair in Noord-Amerika, waar het door zo’n 13 miljoen mensen wordt beoefend.

Meer informatie

Rugby

Rugby is een balspel dat in twee vormen wordt gespeeld: Rugby Union en Rugby League. Beiden worden gespeeld met twee teams, maar de één met 15 spelers per team en de ander met 13 spelers per team. Rugby Union is een nationale sport in Wales, Nieuw-Zeeland en landen in de Stille Oceaan. Naast deze twee vormen zijn er in de loop der jaren nog veel meer varianten van de sport ontwikkeld. In Nederland werd rugby pas in de 20e eeuw een beetje populair. In het jaar 1918 werd de eerste Nederlandse Rugby Vereniging opgericht.

Meer informatie

Softbal

Softbal is een sport die verwant is aan honkbal. De sport is ergens in de 19e eeuw ontstaan in Amerika. De sport van toen leek echter niet bepaald op het softbal dat we vandaag de dag kennen. De verschillen tussen honkbal en softbal zitten vooral in de afmetingen van het veld en de bal en het onderhands en bovenhands pitchen. De rest van het verloop van het spel is vergelijkbaar met honkbal. De bal wordt geslagen en degene die slaat moet proberen zoveel mogelijk honken te lopen voordat de bal gevangen wordt door de tegenstander. Op het moment dat de bal gevangen wordt, moet degene die loopt stilstaan bij een honk, anders is deze speler uit.

Meer informatie

Voetbal

Voetbal is 's werelds populairste balsport, waarbij teams strijden om de bal in het doel van de tegenstander te schieten. Het spel kent regels over buitenspel, overtredingen en strafschoppen, essentieel voor een gestructureerd en spannend spel.

Meer informatie

Volleybal

Volleybal is een teamsport waarbij het doel is om de bal over het net in het veld van de tegenstander te spelen. Het spel heeft specifieke regels over het aantal aanrakingen per team en de wijze van spelen, gericht op teamcoördinatie en strategie.

Meer informatie

Behendigheidssport

Onder behendigheidssport vallen onder andere curling en biljart. Biljart kennen we allemaal wel, je kunt het in bijna ieder café spelen. De regels van deze sport lopen nogal uiteen, vooral omdat het veel door amateurs wordt gespeeld en er dus veel eigen regels en ‘kroegregels’ worden verzonnen. Curling is de nummer 1 volkssport in Canada, al ziet het er misschien niet zo spannend uit als je de regels en de sport niet goed kent. Het is een echte teamsport, die zowel voor amateurs als professionals erg leuk en spannend is om te spelen. Voor beide sporten heb je veel vaardigheden nodig, zoals behendigheid, precisie en controle.

Benodigdheden om curling te spelen

Biljart en snooker

Dit zijn precisiesporten waarbij spelers ballen in pockets moeten spelen met behulp van een keu. Beide spellen hebben hun eigen unieke sets met regels en zijn gericht op nauwkeurigheid en strategisch inzicht. Biljart is een behendigheidssport waarbij spelers met een lange, houten cue (of keu) ballen over een rechthoekige tafel stoten. Het doel varieert afhankelijk van de specifieke variant van het spel. In carambolebiljart is het bijvoorbeeld het doel om de twee objectballen met de speelbal te raken in één stoot. Biljart vereist concentratie, techniek en tactisch inzicht. Het spel heeft Europese wortels en wordt al eeuwenlang gespeeld.

Meer informatie

Curling

Curling is een teamsport die wordt gespeeld op ijs, waarbij spelers stenen over het ijs schuiven richting een doelgebied dat 'het huis' wordt genoemd. Elk team heeft vier spelers: de lead, de second, de third (of vice-skip) en de skip. Teams proberen hun stenen dichter bij het centrum van het huis te krijgen dan hun tegenstanders. Terwijl de steen glijdt, kunnen twee spelers met bezems vegen om de richting en snelheid van de steen te beïnvloeden. Curling is bekend om zijn teamstrategie. Oorspronkelijk komt het uit Schotland, maar tegenwoordig is de sport vooral populair in Canada en Scandinavische landen.

Meer informatie

Luchtsport

Luchtsport, wat moet jij je daar nu bij voorstellen? Onder luchtsport valt bijvoorbeeld paramotorvliegen, maar ook het recreatieve gebruik van een drone. Vooral voor drones met camera’s zijn de regels de afgelopen jaren een stuk strenger geworden. Logisch natuurlijk, want je mag niet zomaar alles en iedereen filmen. We raden iedereen aan hier erg voorzichtig mee te zijn, want in sommige gevallen is het filmen in verboden gebieden een crimineel feit met een bijbehorende straf. Ten slotte is er luchtsport met dieren, bijvoorbeeld met duiven. De duivensport bestaat al zeker 100 jaar, maar de regels zijn in de loop der tijd wel veranderd. Wat hier vooral belangrijk in is, is de registratie en het ringen van duiven. 

Ballons in de lucht

Ballonvaren

Ballonvaren is het door de lucht bewegen met behulp van een luchtballon. De ballonvaart heeft een lange en rijke geschiedenis en is één van de grootste uitvindingen van de mensheid. Een luchtballon is een luchtvaartuig waarbij een mand opstijgt, hangend aan een ballon die lichter is dan lucht. De mand wordt gebruikt om passagiers in te vervoeren. De luchtballon wordt voortbewogen door de wind. Dat betekent dus dat het ballonvaren sterk afhankelijk is van de wind die er op dat moment staat.

Meer informatie

Parachutespringen

Bij parachutespringen springt iemand uit een vliegend voertuig, laat zijn of haar parachute op en daalt dan rustig af naar beneden. Het wordt wel eens verward met basejumpen, waarbij je van een vaste ondergrond springt zoals een berg, gebouw en andere hoge dingen die aan de grond gebonden zijn. Over het algemeen wordt na de sprong niet meteen de parachute geopend, maar is er eerst een vrije val. Dit wordt ook wel skydiving genoemd. Dit is vooral het punt waarop een mens enorm veel adrenaline aanmaakt.

Meer informatie

Parapente

Een parapente is gemaakt voor het paragliden, wat over het algemeen als een extreme sport wordt gezien. Een paraglider is gemaakt van een soepele, uit doek gemaakte vleugel waarmee het mogelijk is om te zweven, ofwel paragliden. Er zijn verschillende disciplines die worden beoefend binnen het paragliden, zoals afstand vliegen en acrobatie, waarbij er speciale figuren worden gevlogen die niet bij de normale bewegingen horen. De besturing van een paraglider wordt mogelijk gemaakt door twee stuurlijnen die aan de vleugels vast zijn gemaakt.

Meer informatie

Zeilvliegen

Zeilvliegen, ook wel deltavliegen genoemd, is een sport, maar ook een vorm van ongemotoriseerde luchtvaart. Bij zeilvliegen ligt de piloot in een soort harnas dat onder de deltavlieger is bevestigd. Een deltavlieger is als het ware een goed bestuurbaar zweefvliegtuig. De sport wordt zowel recreatief als in wedstrijdvorm beoefend. Het is geen hele grote sport, zelfstandig deltavliegen wordt in Nederland door zo’n 400 tot 500 mensen beoefend en in België door zo’n 250 mensen. In ons land zijn er ook maar weinig plekken waar je effectief kunt deltavliegen.

Meer informatie

Zweefvliegen

Zweefvliegen is het vliegen met een zweefvliegtuig. Een zweefvliegtuig vliegt hetzelfde als een vliegtuig, maar gebruikt over het algemeen geen hulpmotor. Dat betekent dat een vlucht met een zweefvliegtuig meestal in een dalende lijn verloopt. Het vliegtuig gaat langzaamaan steeds lager vliegen. Het toestel kan langer in de lucht blijven en een langere afstand afleggen door hoogte te winnen in stijgwind. Het zweefvliegen begon bij een onderzoek van de Amerikaanse George Cayley in het begin van de negentiende eeuw.

Meer informatie

Motorsport

Onder motorsport verstaan we een sport met voertuigen met 2 tot 4 wielen die zich met behulp van een (benzine)motor voortbewegen. Hier valt dus ook autosport onder, zoals de Formule 1 en NASCAR. Maar ook sporten die meer voor de hobby worden beoefend, zoals karten. De regels binnen de motorsport kun je opsplitsen in twee categorieën: regels op het circuit en regels buiten het circuit. De regels op het circuit spreken nogal voor zich. Bij regels buiten het circuit gaat het bijvoorbeeld om regels rondom de voertuigen of de budgetten van de teams. Dit laatste is vooral belangrijk bij de Formule 1. De regels van de Formule 1 worden regelmatig aangepast om de sport eerlijk te houden en zo min mogelijk bepaalde teams een voordeel te geven ten opzichte van concurrenten. 

Rallyauto rijdt een helling op

Formule 1

Formule 1 is de absolute topklasse van de autosport. Het is gericht op snelheid en technologie. Deze racesport heeft complexe regels over de raceformaten, de autoconstructie en de veiligheidsvoorschriften.

Meer informatie

Karting

Karting is een variant van de autosport waarbij coureurs het tegen elkaar opnemen in kleine, vierwielige eenzitsvoertuigen die speciaal voor karting gemaakt zijn. Karts zijn niet voorzien van een carrosserie. Een ander aspect dat een kart onderscheidt van andere soorten auto’s, is het ontbreken van een differentieel. In de kartsport zijn verschillende klassen te onderscheiden. De belangrijkste onderscheidende factor tussen de verschillende klassen, is de type aandrijving die wordt gebruikt voor de karts. Varianten die je tegenkomt zijn karts met een directe aandrijving, een centrifugaalkoppeling en een koppeling en versnellingsbak.

Meer informatie

Motorracen

De motorsport heeft enorm veel takken. Er worden bijvoorbeeld motorraces georganiseerd voor verschillende soorten motoren, bijvoorbeeld met twee of drie wielen. Belangrijk is wel dat de voertuigen altijd motoraangedreven zijn. Er bestaan wereldwijd een hoop verschillende grote motorraces, waarvan er een aantal erg bekend zijn. Denk bijvoorbeeld aan Isle of Man, een wedstrijd die erg bekend is door de risicovolle aard ervan. Ook de MotoGP is wereldwijd heel populair. Van beide competities zijn ook racegames gemaakt.

Meer informatie

Rally

Een rally is een race in de auto- of motorsport. In de autosport is een rally een snelheidsrace op klassementsproeven en over wegen die daarvoor afgesloten worden en met auto’s die daarvoor uit zijn gerust. De auto’s zijn verplicht te beschikken over een kooiconstructie, een brandblusser, speciale gordels en nog een aantal veiligheidsmaatregelen. Rally auto’s worden gemaakt om zo snel mogelijk te zijn, maar wel binnen bepaalde reglementen, om het veilig te houden. Ook in Nederland worden er jaarlijks rally kampioenschappen georganiseerd.

Meer informatie

Paardensport

De paardensport is erg groot in Nederland en bevat een hoop verschillende disciplines. Denk bijvoorbeeld aan springen, dressuur, eventing, cross, western, vrijheidsdressuur, natural horsemanship, mennen en jacht. In landen zoals Engeland worden er ook veel paardenraces gehouden waar mensen op kunnen wedden. Binnen de paardensport gelden er regels met betrekking tot de puntentelling, regels op het gebied van uitrusting en regels op het gebied van dierenwelzijn. Een belangrijke regel is bijvoorbeeld de bloedregel, die stelt dat een combinatie wordt gediskwalificeerd als de jury bloed bij de mond of flank van het paard vaststelt. Deze regel moet ervoor zorgen dat de paardensport diervriendelijk blijft en bestraft het verkeerd behandelen van de paarden. 

Jongedame met hoed wrijft op het hoofd van haar paard

Drafsport

Drafsport is een tak van de paardensport waar een speciaal paardenras voor wordt gebruikt, de Draver. De wedstrijden worden gelopen door paarden die voor een licht karretje zijn gespannen en de paarden mogen enkel in draf lopen, niet in gallop. In de drafsport wordt het paard dus niet bereden, maar zit de bestuurder in het karretje. Er bestaan echter wel wedstrijden in de drafsport waarbij het paard wel wordt bereden. Het ontstaan van de drafsport is te herleiden naar de uitvinding van het wiel, zo’n zesduizend jaar geleden. Egyptenaren, Grieken en Romeinen organiseerden al wedstrijden waarbij paarden voor een kar werden gespannen en tegen elkaar racete.

Meer informatie

Dressuur

Dressuur is een grote tak van de paardensport die in Nederland de allergrootste is. Bekende Nederlandse dressuurruiters zijn Anky van Grunsven, Britt Dekker en Edward Gal. In de dressuursport rijden de ruiters een bepaalde proef, die een opeenvolging is van verschillende dressuuroefeningen. De proef wordt beoordeeld door een jury. Iedere ruiter krijgt een score uitgedrukt in een percentage van perfect uitgevoerde oefeningen. De ruiter met het hoogste percentage wint de wedstrijd. Dressuur maakt samen met springen en eventing deel uit van de Olympische Spelen.

Meer informatie

Horseball

Horseball is nog een relatief nieuwe paardenbalsport die een aantal sporten met elkaar combineert. De sport is eind jaren 60 ontstaan in Frankrijk toen de Franse Paardensportfederatie op zoek was naar een nieuwe discipline voor in de paardensport. Het moest een sport worden die niet al te duur zou zijn om te beoefenen en die makkelijk te organiseren zou zijn voor manegehouders. De sport kan beoefend worden door mensen van allerlei leeftijden, zolang ze maar goed kunnen paardrijden. Er kan gereden worden met iedere soort rijpaard en in standaard rijbakken van 20 bij 60 meter. Het is eigenlijk te omschrijven als een soort basketbalwedstrijd te paard.

Meer informatie

Polo

Polo is een Britse balsport die te paard wordt uitgevoerd. De bedoeling bij deze sport is de kleine bal met een ‘mallet’ in het doel van de tegenstander te slaan. Het wordt gespeeld met twee teams van vier spelers op een speelveld van 200 bij 300 meter. De scheidsrechter die de wedstrijd fluit zit ook op een paard. De ruitersport is waarschijnlijk rond 900 voor Christus ontstaan. Het spel was behoorlijk vooruitstrevend, aangezien het vaak ook door hofdames werd beoefend. Later werd de sport ook door militairen ingezet om de paarden voor het leger te trainen. Vandaag de dag wordt sport het meest gespeeld in Engeland en Spanje.

Meer informatie

Vecht- en verdedigingssport

Binnen de vechtsport zijn regels erg belangrijk. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat mensen gewond raken binnen of buiten de ring. Iedere vechtsport heeft zijn eigen regels, maar één regel is overkoepelend voor vechtsporten: gebruik je vaardigheden niet buiten de ring of de trainingsgrond. Als je bijvoorbeeld professioneel boxer bent, kun je geschorst worden van wedstrijden en trainingen als je op straat iemand slaat. Deze regels zijn ontworpen om de veiligheid binnen de vechtsport te behouden. Aangezien veel vechtsporten origineel uit Aziatische landen komen, zijn respect en traditie ook erg belangrijk. Hier zijn ook regels aan verbonden, zoals het buigen naar elkaar voor het begin van een wedstrijd.

Gevecht met wapens bij kungfu

Boksen

Boksen is een tactische vechtsport die draait om ring inzicht, de coördinatie van voeten, ogen en handen en conditie. Tegenstanders proberen punten te scoren door elkaar op de juiste plekken te raken of te winnen met bijvoorbeeld een knock-out. Dit kan door een combinatie van stoten of door een enkele, rake stoot. Soorten stoten die worden gebruikt bij het boksen zijn bijvoorbeeld de directe stoot, opstoot en de hoek. Kracht is niet het enige dat belangrijk is, ook snelheid is een groot pluspunt voor een bokser. Je moet niet alleen sterker zijn dan je tegenstander, maar ook sneller.

Meer informatie

Jiujitsu

De letterlijke vertaling van jiujitsu is ‘zachte kunst’ of ‘soepele techniek’. Het is een verdedigingskunst die van oorsprong uit Japan komt. Met deze kunst kan men in een paar seconden een aanvaller controleren of uitschakelen. Bij Jiujitsu leert men dus enkel zichzelf te verdedigen, niet om een ander aan te vallen. In principe is het dus geen sport, al bestaat er wel een sportieve versie van. Een vechtsport is gebonden aan regels, wat betekent dat jiujitsu geen vechtsport is, maar een vechtkunst.

Meer informatie

Judo

Judo is een vechtsport waarbij het doel is de tegenstander neer te werpen of te immobiliseren. Het heeft strikte regels over grepen, worpen en houdgrepen. De regels zijn enerzijds gericht op techniek, maar anderzijds ook op respect en veiligheid.

Meer informatie

Karate

Karate is een vechtkunst die is ontstaan in Japan, op de Riukiu-eilanden. Karate is een combinatie van de Chinese vechtkunst Kempo en de inheemse vechtkunsten van Okinawa. Karate legt vooral de nadruk op stoot- trap- en afweertechnieken. Karate is als vechtkunst ontstaan toen wapens werden verboden door koning Shoo’ Hashi in het jaar 1609. Er ontstonden verschillende scholen die leerlingen karate aanleerden, maar de meeste mensen hielden er toch eigen technieken op na.

Meer informatie

Kickboksen

Bij kickboksen mogen zowel handen als benen worden gebruikt. De vechtsport stamt oorspronkelijk uit Japan en de Verenigde Staten. In Amerika werd de sport enorm populair in de jaren 70. De stoten van het boksen worden gecombineerd met de trappen uit vechtsporten zoals karate en taekwondo. In de VS ontstond het kickboksen door het vermengen van verschillende soorten vechtstijlen en vechtsporten. De manier van trappen is anders dan bij taekwondo. Het is namelijk niet het doel om punten te behalen, maar om de tegenstander zo hard mogelijk te raken.

Meer informatie

Kungfu

Kungfu is een Chinese krijgskunst die in het Westen vooral bekend is geworden door films zoals Bruce Lee. Toch geven de films en series over de sport een totaal verkeerd beeld van wat Kungfu nu eigenlijk inhoudt. In veel films wordt de Shaolin tempel als oorsprong van het kungfu aangewezen, maar dit klopt ook niet helemaal. De Chinese vechtkunsten bestonden namelijk al lang voordat deze tempel werd gebouwd. Het zal dus eerder andersom zijn. De Shaolin tempel heeft hoogstwaarschijnlijk wel bijgedragen aan het populairder maken en verspreiden van de kennis over kungfu.

Meer informatie

MMA

MMA staat voor mixed martial arts en het is een multidisciplinaire vechtsport die draait om het combineren van technieken uit traditionele vechtsporten. Sporten waarvan technieken worden gebruikt zijn onder andere judo, worstelen, karate kungfu, kickboksen, thaiboksen, boksen en jiujitsu. Mensen denken vaak dat MMA wedstrijden geen regels hebben voor de bescherming van de boksers, maar dat is niet waar. De regels verschillen echter per organisatie. Net als bij het boksen, wordt er bij wedstrijden onderscheid gemaakt op basis van de gewichtsklassen.

Meer informatie

Schermen

Schermen is een vechtsport die over het algemeen wordt beoefend met een van deze wapens: een floret, een degen of een sabel. Schermen is een Olympische Sport, maar er bestaan ook nog andere varianten, genaamd spektakelschermen, toneelschermen, Historische Europese Krijgskunsten en historisch schermen. Schermen is een eeuwenoude sport die in de oorsprong om leven en dood werd gespeeld. In de tijd van de Oude Grieken en Romeinen vonden er al schermwedstrijden plaats. De moderne vorm van schermen ontstond voor de Olympische Spelen in het jaar 1896.

Meer informatie

UFC

UFC staat voor Ultimate Fighting Championship. Het is de grootste mixed martial arts organisatie ter wereld. Het doel van de organisatie is om ieder jaar de beste vechter ter wereld te bepalen. Het eerste UFC toernooi werd gehouden in het jaar 1993. Welke stijl de vechters gebruikten en uit welke vechtsport deze afkomstig was, maakte niet uit. Het was eigenlijk de bedoeling om het toernooi slechts eenmaal te houden, maar er volgden toch meerdere toernooien. Er golden toen al een aantal regels, maar het waren toch brute gevechten die plaatsvonden tijdens het UFC.

Meer informatie

Worstelen en Sumoworstelen

Worstelen is een combinatie van een vechtsport en een krachtsport waarbij er niet geslagen of geschopt mag worden. De worstelaars proberen elkaar door het inzetten van verschillende grepen op de grond te krijgen en met beide schouders op de grond te houden. Er bestaan twee stijlen binnen het worstelen: de Grieks-Romeinse stijl en de vrije stijl. Bij de eerste variant zijn enkel grepen van het hoofd tot de heupen toegestaan. Dus de armen, de romp en het hoofd. Bij de vrije stijl zijn er op dit gebied geen beperkingen, men mag grepen doen van de voeten tot aan het hoofd. Sumoworstelen is de Japanse versie van het worstelen.

Meer informatie

Vrijetijdssport

Er bestaan een hoop sporten die vooral bedoeld zijn als vrijetijdsbesteding. Denk bijvoorbeeld aan vissen, frisbeeën en fierljeppen. Je zou misschien zeggen dat er bij vrijetijdssport weinig regels zijn, maar dat hangt nogal af van de context. Ook vrijetijdssporten worden namelijk op competitieniveau gespeeld in sommige gevallen. En voor wedstrijden heb je natuurlijk regels nodig. Daarnaast zijn er voor sporten zoals vissen ook wetten vanuit de overheid, bijvoorbeeld over plekken waar je wel en niet mag vissen, soorten aas die je mag gebruiken, vissoorten waar wel en niet op gevist mag worden en minimummaten.

Man vist terwijl de avond valt

Gymnastiek

Tijdens turnwedstrijden gelden er strenge regels op het gebied van tijd. Na een val van de evenwichtsbalk moet een turnster bijvoorbeeld binnen 30 seconden weer opstaan, anders wordt ze gediskwalificeerd. Daarnaast wordt er gelet op de techniek die een deelnemer gebruikt en kunnen ze hier op basis van de regels punten of aftrek voor krijgen. De regels voor de kinderen en jeugd verschillen ietwat van de regels voor volwassenen en zijn vooral minder streng in de meeste gevallen. Ten slotte gelden er binnen de Gymnastiek regels voor je outfit, bijvoorbeeld dat je voor de veiligheid geen sieraden mag dragen. Voor wedstrijden worden er vaak ook bepaalde uniformen of kostuums gevraagd. 

Jeu de boules en petanque

Deze sporten zijn gericht op precisie en strategie, waarbij spelers de ballen zo dicht mogelijk bij een klein doel moeten werpen. Er zijn specifieke regels voor het werpen en de scoreberekening, waarbij tactiek en nauwkeurigheid essentieel zijn.

Meer informatie

Ritmische gymnastiek

Ritmische gymnastiek is de combinatie tussen dans, acrobatische bewegingen en choreografie. In Nederland wordt de sport vooral door vrouwen beoefend. Ritmische gymnastiek is in het begin van de 20e eeuw ontstaan in Duitsland. Het is over het algemeen geen Olympische sport, maar er worden wel veel wedstrijden voor georganiseerd, waaronder een wereldkampioenschap. 

Meer informatie

(Sport)vissen

Sportvissen doe je wanneer je vist zonder dat je hier geld mee wil verdienen. Als je de vissen dus teruggooit en ze niet gaat verkopen op de markt of iets dergelijks. Voor veel mensen in Nederland is dit een grote hobby, die ze vooral in het voorjaar en in de zomer uitvoeren. Dat kan individueel zijn, maar ook in groepsverband. Er worden zelfs wedstrijden georganiseerd in het sportvissen. Er zijn zowel nationale als internationale regels opgesteld voor de sportvisserij.

Meer informatie

Turnen

Turnen wordt ook wel toestelturnen genoemd. De sport wordt individueel beoefend met behulp van toestellen. Het is officieel onderdeel van de Olympische Spelen en de sport is ontstaan in de 19e eeuw in de zogenaamde Duitse school. Turnen is een onderdeel van de gymnastiek sport, die uit een hoop verschillende onderdelen bestaat. Het turnen was eigenlijk al bekend in de tijd van de Romeinen, die het gymnastiek kunst noemden. De basis vormen voor het huidige turnen zijn echter ontwikkeld de grondlegger van de Duitse school in de 19e eeuw.

Meer informatie

Vissen

Mensen twijfelen vaak of vissen nu wel of geen sport is. De Sportvisserij in Nederland is een officiële sportbond. Het sportvissen is dus weldegelijk een sport, maar er zit een verschil in het sportvissen en in het recreatief vissen. De sportbond telt meer dan 500.000 leden, wat toch duidelijk maakt dat sportvissen in Nederland behoorlijk groot is. Mensen die alleen op vakantie vissen of af en toe als familie uitje, beoefenen dus niet officieel de vissport.

Meer informatie

Wandelsport

Ja, wandelen is weldegelijk een sport! Er bestaan een hoop wandelclubs waar jij je voor aan kunt melden, als je het fijn vindt om in gezelschap lange wandelingen te maken. De meeste wandelclubs zijn erg informeel, maar er gelden natuurlijk altijd bepaalde regels en bij sommige clubs betaal je ook contributie. Je zou misschien zeggen dat er voor wandelen verder weinig regels gelden, maar dat ligt er nogal aan. Wil je bijvoorbeeld in een natuurgebied gaan wandelen met een groep, dan moet je hier in veel gevallen toestemming voor vragen aan de terreineigenaar. Daarnaast betaal je in sommige gevallen als je een wandeltocht wil organiseren in een natuurgebied een Tegemoetkoming Kosten Natuurmonumenten. Dit geld wordt gebruikt om de natuurgebieden te onderhouden.

Man en vrouw wandelen in de bergen en houden handjes vast

Bergwandelen

Bergwandelen is een sport die over het algemeen tot op een maximale hoogte van 3000 meter wordt uitgevoerd. Ga je nog hoger, dan kom je in de gebieden waar geen planten meer groeien en wordt het bergbeklimmen in plaats van bergwandelen. Ook zijn er dan speciale gereedschappen nodig, voor je eigen veiligheid. Bergwandelen is vooral een recreatieve sport die vooral erg populair is onder toeristen in landen met bekende berggebieden.

Meer informatie

Watersport

Watersport is in Nederland natuurlijk erg populair, met name het varen met kleine boten of sloepen. Hier hangen wel strenge regels aan vast, vooral op het gebied van het vaarbewijs. Zo heb je voor de ene boot wel een vaarbewijs nodig en voor de andere niet. Dit heeft vooral te maken met de lengte van de boot en de maximale snelheid die hij kan varen. Binnengebieden hebben vaak ook strenge regels voor het passeren van andere boten en waar je wel en niet mag varen of aanleggen. Het is belangrijk dat jij je aan die regels houdt, want de boetes op het water zijn een stuk hoger dan de boetes op de weg in Nederland. Deze regels zijn allemaal online te vinden en als je een vaarbewijs wil halen moet je ook aantonen dat je de regels kent in een theoretisch examen.

Mannelijke speler bij waterpolo heeft bal in zwembad

Roeien

Roeien is een sport waarmee je het hele lichaam traint. Met behulp van een roeiriem duw je als het ware een roeiboot voort. Roeien lijkt op kanoën, maar een duidelijk verschil tussen de twee sporten is het feit dat de roeiers bij roeien in de tegengestelde richting van de vaarrichting kijken. Daarnaast levert de boot het draaipunt voor de roeiriem, terwijl de peddel bij kanoën geen verbinding heeft met de boot.

Meer informatie

Schoonspringen

Schoonspringen is een zwemsport waarbij de atleet zo mooi mogelijk vanaf een plank of een platform in het water springt. Men kan hierbij bijvoorbeeld salto’s of schroeven maken. De punten die de zwemmer of zwemster ontvangt, worden bepaald door vijf of zeven juryleden die cijfers geven voor de sprongen. De cijfers die ze kunnen geven lopen telkens met een half punt op en gaan van 0 tot 10. Afhankelijk van het niveau wordt er gesprongen van een plank van 1 of 3 meter hoog of een toren van 5, 7,5 of 10 meter hoog. Sinds 1994 bestaat ook het synchroonspringen, wat eigenlijk schoonspringen is, maar dan in een team.

Meer informatie

Wakeboarden

Wakeboarden is een watersport waarbij de atleet aan een lijn over het water wordt getrokken. Dit gebeurt soms met behulp van een boot, maar kan ook met een kabelbaan gebeuren. Binnen het wakeboarden zijn drie disciplines te onderscheiden: tricks, dubbelup en obstacles. De sport is in het jaar 1985 in de Verenigde Staten ontstaan. Het eerste wakeboard werd ontwikkeld door een ervaren surfer, Tony Finn. Het lijkt eigenlijk op een kleinere versie van een surfplank met twee voetbanden.

Meer informatie

Waterpolo

Waterpolo is een teambalsport die in het zwembad wordt beoefend. De sport is vooral erg populair in Zuid- en Oost-Europa. Het doel van de sport is om de bal zo vaak mogelijk in het doel van de tegenstander te werpen. Het team met de meeste doelpunten wint. Ieder team bestaat uit 6 veldspelers en 1 keeper. Bij de jeugd komt het wel eens voor dat de teams uit minder spelers bestaan. Om de teams te kunnen onderscheiden, dragen spelers een cap. Het team dat thuis speelt, draagt een witte cap en het team dat uit speelt een blauwe cap. De keepers dragen een rode cap.

Meer informatie

Zwemmen

Op de Olympische Spelen komen ieder jaar meerdere disciplines van het zwemmen terug, waaronder baanzwemmen en openwaterzwemmen. Afgezien van de Olympische variant, is zwemmen natuurlijk een populaire sport om recreatief te beoefenen. Vooral op vakantie gaan mensen over het algemeen graag zwemmen. In Nederland is het normaal dat kinderen leren zwemmen, maar dat is niet overal ter wereld zo. Wij zijn dus gewend dat iedereen zonder problemen kan zwemmen, maar op vakantie kan dat nog wel eens anders zijn.

Meer informatie

Wielersport

De Wielersport is erg groot in Nederland, zowel in professionele zin als voor de amateurs. Maar ook voor de rest van de wereld is het een veel beoefende sport. Er bestaat een uitgebreid reglement voor wielerwedstrijden dat is opgesteld door de KNWU, de Nederlandse Wielerbond. Daarnaast zijn er ook regels waar hobbyisten zich op de openbare weg aan moeten houden met de racefiets. Aangezien je de weg deelt met automobilisten en de fietspaden of bospaden met andere fietsers of wandelaars moet je uiteraard rekening houden met anderen. Vooral omdat je met de racefiets vaak een stuk harder fietst dan mensen met een stadsfiets. Je dient je verder aan dezelfde verkeersregels te houden als andere bestuurders. 

Wielrenners op de openbare weg op een zonnige dag

Veldrijden

Het veldrijden is een onderdeel van het wielrennen waarbij de fietsers grotendeels op een onverhard parcours rijden. De sport is vooral populair in Nederland en in België, in de rest van de wereld niet echt, in tegenstelling tot het reguliere wielrennen. In tegenstelling tot het reguliere wielrennen, fietsen de renners bij veldrijden door bossen, over velden, sloten en zandwegen. Sommige stukken van het parcours kunnen zo modderig zijn dat de renners af moeten stappen en hun fiets een stuk op de schouder mee moeten dragen.

Meer informatie

Wielrennen

De wielersport is een verzamelnaam voor alle sporten waarbij er gebruik wordt gemaakt van een fiets. Als we het over wielrennen hebben, bedoelen we de fiets disciplines waarin snelheid een grote rol speelt. Binnen het wielrennen bestaan verschillende takken. Wielrennen is ook een officieel onderdeel van de Olympische Zomerspelen. De allereerste wielerwedstrijd vond plaats in het jaar 1868 in Frankrijk. In het wielrennen wordt gebruik gemaakt van bepaalde kleuren truien waarmee renners belangrijke prestaties aan kunnen tonen. De regenboogtrui wordt bijvoorbeeld gedragen door de wereldkampioen.

Meer informatie

Wintersport

Wintersport is voor veel mensen ontspanning in de vakantie, maar het wordt ook professioneel beoefend. Ook deze sport heeft dus verschillende soorten regels, zowel de regels voor wedstrijden en competities als regels binnen de piste, die ook voor amateurs gelden. Als je geen rekening met elkaar houdt op zo’n piste, kan het namelijk een riskante situatie worden. Daarom zijn er binnen de wintersport duidelijke regels opgesteld over wie waar en wanneer voorrang heeft en wat je doet bij oversteken en invoegen. Daarnaast staan er ook borden op iedere piste met markeringen en waarschuwingen, waar jij je altijd aan dient te houden. Ten slotte gelden er nog regels rondom het wel of niet dragen van een helm, zowel voor kinderen als volwassenen, en de aansprakelijkheid wanneer er zich een ongeval voordoet.

Snowboarden in de sneeuw met een sneeuwscooter op de achtergrond

Biathlon

Biathlon is een skisport. Een langlaufwedstrijd waarbij deelnemers met een geweer op doelen moeten schieten op bepaalde punten in de wedstrijd. Mist een atleet een doel, dan verliest hij of zij in de meeste varianten van de sport tijd, aangezien er een extra strafronde moet worden gelopen. Pas na die strafronde mag de atleet dan weer verder gaan met het reguliere parcours. De oorsprong van deze sport vinden we in de training van Noorse soldaten. De eerst bekende biathlon wedstrijd vond plaats in het jaar 1767.

Meer informatie

Bobsleeën

Bobsleeën is een variant van de sleesport die we ieder jaar terugzien op de Olympische Winterspelen. Er wordt een ijsparcours met veel bochten afgelegd in een gestroomlijnde slee die goed door de bochten te sturen is. De atleten bewegen zich in de slee naar voren en achteren om sneller te gaan op de rechte stukken. Sleeën is al langer een geliefde sport, maar bobsleeën werd eigenlijk pas tegen het eind van de 19e eeuw populair. Voor het begin van de Eerste Wereldoorlogen werden de eerste wedstrijden al gehouden op natuurijs.

Meer informatie

Freestyleskiën

Freestyleskiën is een variant van skiën waarbij zowel kracht en techniek als artistiek vermogen een belangrijke rol spelen. Deze sport is sinds de Olympische Winterspelen van 1988 een Olympische demonstratiesport. Sinds 1992 staat de sport voortaan op het officiële programma van de Olympische Spelen. Freestyleskiën bestaat uit zes verschillende disciplines die worden erkend door de FIS: Aerials, Moguls, Dual moguls, Halfpipe, Skicross en Slopestyle. Het meest bekende onderdeel is Aerials, waarbij de skiër op de latten een vrijwel rechtopstaande schans op gaat. Tijdens de lancering is het de bedoeling om zo ingewikkeld mogelijke figuren en bewegingen te vertonen.

Meer informatie

Hockey

Hockey en de varianten van hockey delen een gemeenschappelijk doel: het scoren in het doel van de tegenstander. Elke variant heeft echter unieke regels die passen bij hun speelomgeving, van het veld tot het ijs en onder het water!

Meer informatie

IJshockey

IJshockey is een populaire variant van hockey die op het ijs wordt gespeeld. Het is een heel wat ruigere sport dan het reguliere hockey en de sport is vooral erg populair in Canada, Scandinavië en sommige delen van Amerika. Officieel valt ijshockey onder de balsporten, maar het wordt niet met een bal gespeeld maar met een puck. Een puck is een platte schijf van rubber die makkelijk over het ijs glijdt. Om deze goed te kunnen slaan spelen de spelers met een stick met een groot, vlak blad.

Kunstschaatsen

Kunstschaatsen is niet te vergelijken met de andere vormen van Olympisch schaatsen, waarbij vooral snelheid erg belangrijk is. Kunstschaatsen is een sport waarbij solisten, paren of groepen schaatsers allerlei rotaties, sprongen en bewegingen maken op het ijs, meestal onder begeleiding van muziek. De choreografie is dus vooral erg belangrijk bij deze sport. Kunstschaatsen wordt vaak op dezelfde piste gedaan waar ook ijshockey op wordt gespeeld. Het kunstschaatsen kent verschillende onderdelen, waaronder het solorijden voor mannen en vrouwen, paarrijden en ijsdansen.

Meer informatie

Langlaufen

Langlaufen, of wel skilopen, is het voortbewegen door de sneeuw op skilatten. In de winter wordt het veel als sport beoefend en we zien het vandaag de dag ook terug op de Olympische Winterspelen. Naast twee ski’s heb je er ook twee skistokken voor nodig, om grip te houden op het oppervlak onder je. Deze sport wordt ook wel eens recreatief beoefend, maar dan enkel met de skistokken, niet met echte ski’s. En dus ook niet per se in de sneeuw.

Meer informatie

Mogul

Mogul is een discipline binnen het freestyleskiën. Het bestaat uit een korte afdaling over sneeuwhobbels met een hoogte van 80 centimeter tot 1,20 meter en twee mini schansjes. Het is de bedoeling dat de skiër zo recht mogelijk naar beneden komt. Op de schansjes moeten sprongen gemaakt worden, zoals pirouettes, sprongen met gekruiste ski’s of zijwaartse draaiingen. Mogul is een discipline van het skiën op de Olympische Spelen sinds het jaar 1992.

Meer informatie

Noordse combinatie

De Noordse combinatie valt onder de skisport. Het is eigenlijk een combinatie van twee onderdelen van het Noordse skiën: langlaufen en schansspringen. De sport is ontstaan in Noorwegen en is al sinds het jaar 1924 een officieel onderdeel van de Olympische Spelen. Het is de enige sport van de Olympische Winterspelen waar alleen mannen aan mee mogen doen. In het seizoen van 2020/2021 werd er echter voor het eerst een wereldbeker voor vrouwen georganiseerd in de Noordse combinatie.

Meer informatie

Rodelen

Rodelen is het op een slee van een berg af glijden. De sporter ligt hierbij op zijn of haar rug met de voeten naar voren, in tegenstelling tot skeleton, waarbij de sporter of zijn of haar buik ligt met het hoofd naar voren. De slee die wordt gebruikt voor rodelen is niet hetzelfde als een normale slee. Hij bevat namelijk beweeglijke delen, zodat sporters makkelijker kunnen sturen. De eerste rodel wedstrijd werd in 1883 gehouden in Zwitserland, op een parcours van 4 kilometer lang. In het jaar 1964 werd rodelen een Olympische sport, tijdens de Olympische Spelen in Innsbruck. De sport wordt zowel beoefend op natuurlijke banen als op kunstmatige banen.

Meer informatie

Schaatsen

Schaatsen is in Nederland uiteraard een belangrijke sport, mede dankzij de Elfstedentocht die indien mogelijk ieder jaar plaatsvindt in het noorden van ons land. Er bestaan veel wedstrijd varianten van het schaatsen waarvan een groot deel ook op is genomen in de Olympische Winterspelen. Voor de ene variant is het belangrijk zo snel mogelijk te zijn en voor andere varianten, zoals kunstschaatsen, is het belangrijker dat je elegant schaatst en een goede choreografie beheerst. Dit maakt het een veelzijdige sport die zowel recreatief als professioneel veel wordt beoefend.

Meer informatie

Schansspringen

Schansspringen is een wintersport waarbij er op ski’s van een schans wordt gesprongen. Het doel van deze sport is om zowel zo ver mogelijk als zo mooi mogelijk van de schans te springen. Schansspringen staat al vanaf de allereerste Olympische Spelen in 1924 op het programma. De sport wordt over het algemeen individueel beoefend, maar er zijn ook landenwedstrijden waarin er per land vier springers aan de start komen. Het is hoofdzakelijk een sport voor mannen, maar sinds 2014 is het ook voor vrouwen een Olympische sport.

Meer informatie

Shorttrack

Shorttrack is een tak van de schaatssport waarbij er op een ovaal van 111,12 meter wordt geschaatst. Deze ovaal wordt vaak uitgezet op een ijshockeybaan of een baan voor kunstschaatsen. De absolute tijd die een deelnemer neerzet, is niet zo van belang, in tegenstelling tot bij het langebaanschaatsen. Er zijn vier tot zes deelnemers die tegelijkertijd starten en de rijder die als eerste finisht is de winnaar. Techniek en conditie zijn erg belangrijk, maar ook tactiek en acceleratievermogen kunnen niet ontbreken. Er zijn drie verschillende afstanden die geschaatst kunnen worden: 500 meter, 1000 meter en 1500 meter. Deze sport staat vooral bekend om de spectaculaire inhaalacties.

Meer informatie

Skeleton

Skeleton is een vorm van sleeën die verwant is aan rodelen en bobsleeën. De sporter ligt op zijn of haar buik op de slee met het hoofd vooruit. Deze sport wordt in de meeste gevallen beoefend op een bobsleebaan. Het is een heftige sport, aangezien er snelheden van 140 kilometer per uur kunnen worden behaald. Skeleton is de oudste sleesport, die in 1884 al werd beoefend in Zwitserland. De naam van de sport is gebaseerd op de kale, skeletachtige slee die oorspronkelijk werd gebruikt voor Skeleton.

Meer informatie

Ski-alpinisme

Alpineskiën is een variant van het reguliere skiën, waarbij men de gehele voet vastklemt aan de ski, in tegenstelling tot bij regulier skiën. Hierbij is namelijk alleen de voorvoet aan de ski bevestigd en zijn de hakken vrij. Alpineskiën is ontstaan uit het steeds heftiger worden van het reguliere skiën, met hogere en steilere Alpen. Hierbij merkten skiërs al snel dat het praktischer was om hun hele voet vast te klemmen in de ski’s, in plaats van alleen de voorvoet. Alpineskiën is ontstaan aan het einde van de 19e eeuw en wordt vandaag de dag niet meer alleen in de Alpen beoefend.

Meer informatie

Snowboarden

Snowboarden is een populaire wintersport waarbij men op een board vastzit en afdaalt van een besneeuwde helling of bergpiste. Snowboarden is in eerste instantie afgeleid van het golfsurfen. Dat zie je ook aan de manier waarop snowboarders zich door de sneeuw bewegen. Naast skiën is snowboarden de meest populaire sport die mensen beoefenen als ze op wintersport gaan naar landen zoals Oostenrijk en Duitsland. Onder het snowboarden zijn een hoop subdisciplines te onderscheiden, waaronder freeriden en alpineboarden.

Meer informatie

Denksport

De denksport is een ruim begrip. Als je denkt aan toernooien binnen de denksport, denk je natuurlijk vooral aan schaken en dammen. Deze denksporten hebben ieder hun eigen regels en die moet je wel kennen om te kunnen spelen. Bij schaken heeft zelfs ieder stuk zijn eigen regels en beperkingen. Daarnaast heb je denksport in de zin van puzzels, zoals Woordzoekers of Sudoku’s. Iedere soort puzzel heeft eigen regels, die in puzzelboeken eigenlijk altijd vermeld staan. Van de bekendere puzzelsoorten weten de meeste mensen de regels wel. Maar als je het gaat hebben over puzzels zoals Tectonic, is het wel zo handig als je de regels en uitleg erbij krijgt. 

man schaakt met de officiële schaken regels

Bridge

Bridge is een kaartspel dat draait om bieden en het spelen van de hand. Het spel wordt door vier spelers en met 52 kaarten gespeeld. De spelregels zijn relatief eenvoudig. Hoewel het in de eerste plaats een kaartspel is, wordt het ook vaak tot de denksporten gerekend.

Meer informatie

Dammen

Dammen is een abstract strategisch bordspel voor twee spelers. Het wordt gespeeld op een 10x10-bord met 20 witte en 20 zwarte schijven. Spelers bewegen diagonaal en proberen de schijven van de tegenstander te slaan door er overheen te springen. Wanneer een schijf de laatste rij van het bord aan de kant van de tegenstander bereikt, wordt deze een dam. Dammen heeft eenvoudige regels, maar kan zeer complex en strategisch zijn in uitvoering. De oorsprong van het spel is niet helemaal duidelijk, maar het moderne damspel zoals we dat nu kennen, heeft Europese wortels en is al honderden jaren populair.

Meer informatie

Schaken

Schaken is een strategisch bordspel voor twee spelers, dat al eeuwenlang wordt gespeeld over de hele wereld. Het spel wordt gespeeld op een bord, waarbij elke speler begint met 16 stukken. Het doel van het spel is om de koning van de tegenstander schaakmat te zetten, wat betekent dat de koning wordt bedreigd en geen zet kan doen zonder in schaak te blijven. Schaken vereist veel geduld, tactiek en vooruitdenken.

Meer informatie

Overige sporten

Niet elke sport past netjes binnen de traditionele categorieën of classificaties die we vaak tegenkomen. Sommige activiteiten bevinden zich op het snijvlak van meerdere disciplines of hebben unieke kenmerken die ze moeilijk in een specifieke groep plaatsen. Het kan ook zijn dat een sport regionale variaties heeft of is geëvolueerd op een manier die niet past binnen de conventionele definities. Voor dergelijke sporten is de categorie "overige sporten" in het leven geroepen. Deze categorie biedt ruimte voor diversiteit en erkenning van sporten die anders misschien over het hoofd zouden worden gezien.

Ritmische gymnastiek met een lint

Badminton

Badminton is een Olympische sport die wordt gespeeld met een racket en een shuttle. De shuttle kan gemaakt zijn van nylon of van veren en wordt over het net heen en weer gespeeld. Badmintonwedstrijden worden eigenlijk altijd in een zaal gespeeld, aangezien de shuttle erg licht is en je buiten dus snel last hebt van de wind. Badminton kan 1 tegen 1 worden gespeeld, maar ook in tweetallen. Sinds 1992 is badminton een onderdeel van de Olympische Spelen. We gaan ervan uit dat badminton ontstaan is in Brits-Indië. Het werd toen door Britse soldaten veel gespeeld.

Meer informatie

Fierljeppen

Fierljeppen, of wel polsstokverspringen, is een variant van verspringen waarbij de atleet probeert zo ver mogelijk over een sloot te springen met behulp van een polsstok. De naam fierljeppen is Fries, dit is dan ook de provincie waar de sport het meest wordt beoefend. De sprong begint met het nemen van een korte sprint van ongeveer 30 meter richting de polsstok, gevolgd door de sprong naar de stok toe. Vervolgens klimt de atleet naar de top van de stok en belandt uiteindelijk in het zandbed aan de overkant van de sloot.

Meer informatie

Frisbee

Frisbees zijn plastic schijven met een diameter van tussen de 20 en 30 centimeter. Deze zijn aerodynamisch ontworpen, zodat ze lang vliegen en ronddraaien als ze worden gegooid. De tegenstander kan een frisbee dan met de hand weer vangen. De eerste frisbee werd geproduceerd in het jaar 1957, maar het idee voor de frisbee werd al uitgevonden in het jaar 1948. Het wereldrecord van de verst gegooide frisbee staat momenteel op 338 meter en werd op 28 maart 2016 neergezet door een Amerikaanse man.

Meer informatie

Klootschieten

Klootschieten is een andere naam voor kogelwerpen. Bij deze werpsport proberen spelers van twee teams een kogel onderhands zo ver mogelijk te gooien. In Nederland wordt dit spel in sommige steden beoefend als georganiseerde sport. In de kustplaatsen van Nederland werd klootschieten al in de 17e en 18e eeuw beoefend. Men vermoedt echter dat de sport oorspronkelijk zelfs al uit de 13e eeuw stamt, aangezien er in 1392 in Haarlemmerhout de eerste klootschietbaan werd aangelegd. De sport heeft vooral een lange traditie op het platteland in Twente.

Meer informatie

Kunstrijden

Kunstrijden is een sport die je uitvoert op rolschaatsen en wordt vaak verward met kunstschaatsen. Dit is ook niet zo vreemd, want de sport is ook sterk verwant aan het kunstschaatsen. Het gaat bij kunstrijden niet om snelheid of actie, maar om expressie, gevoel en theater. Ritme, techniek en choreografie zijn van belang bij kunstrijden. Het wordt over het algemeen gedaan op een harde houten vloer. De rolschaatsen die worden gebruikt hebben vier wieltjes. Binnen het kunstrijden bestaan er nog verschillende disciplines.

Meer informatie

Lacrosse

Lacrosse is vooral een grote sport in Canada en Amerika. De sport wordt gespeeld met twee teams van 10 spelers, of in sommige gevallen met 6 spelers. Iedere speler heeft een stick met een netje aan het uiteinde, waarin ze de bal kunnen houden. Het doel van deze sport is om de bal in het doel van de tegenstander te krijgen. De bal die voor lacrosse wordt gebruikt is een harde bal gemaakt van rubber, die te vergelijken is met een tennisbal. In Canada is lacrosse echt de nationale zomersport. In de winter wordt er vooral ijshockey gespeeld. De sport is twee keer deel geweest van de Olympische Spelen, in het jaar 1904 en het jaar 1908.

Meer informatie

Padel

Padel combineert elementen van tennis en squash. Het wordt met rackets gespeeld in een glazen kooi. Punten worden gescoord door de bal te spelen op een manier waarbij de tegenstander niet kan retourneren. Het spel heeft unieke regels over het gebruik van de wanden en de manier waarop punten worden gescoord.

Meer informatie

Squash

Squash is een snel racket- en balspel dat in een afgesloten ruimte wordt gespeeld. Spelers slaan om beurten de bal tegen de voorwand, met het doel om de tegenstander te laten missen. Het spel kent regels over hoe de bal moet worden geslagen en wanneer punten worden toegekend.

Meer informatie

Tafeltennis

Tafeltennis wordt ook wel pingpong genoemd. Het is een snel racket- en balspel. Punten worden gescoord door de tegenstander te laten missen. Er zijn gedetailleerde regels over het spelverloop, het retourneren en het scoren van punten.

Meer informatie

Trampolinespringen

Trampolinespringen is een onderdeel van de gymnastiek. Het is een vorm van turnen die wordt uitgevoerd op een trampoline. Tijdens wedstrijden wordt er in verschillende divisies gesprongen, de eerste, tweede en derde divisie. De eerste divisie is daarbij het hoogste niveau en de derde divisie het laagste. Trampolinespringen is van origine afkomstig uit de circuswereld. Tot het begin van de vorige eeuw was het meer iets voor artiesten, in plaats van atleten. In het jaar 1926 begon een groep in Amerika met het ontwikkelen van trampolinespringen als een echte sport.

Meer informatie