Spelregels van korfbal

Korfbal is een van de weinige balsporten die gemengd wordt gespeeld, dus met teams met zowel mannen als vrouwen erin. Er zijn twee competitieve vormen van korfbal: 4Korfbal en 8-tegen-8. Bij 4Korfbal heb je 2 vrouwen en 2 mannen per team. Op het veld staan twee korfbalpalen en de sport gaat van de ene naar de andere kant. Je blijft dus in principe constant in beweging. Binnen deze vorm van korfbal kunnen de regels verschillen. In sommige gevallen gelden andere regels om het spelplezier te vergroten. Bij 8-tegen-8 korfbal speel je in twee teams met 4 vrouwen en 4 mannen. Het veld is bij deze vorm verdeeld in twee vakken. Ieder team probeert in een ander vak te scoren. In ieder vak spelen twee vrouwen en twee mannen van ieder team. Een belangrijke regel, aangezien het een gemengde sport is, is dat mannen geen vrouwen mogen verdedigen. In Nederland bestaat ook dameskorfbal, dat dus alleen met vrouwen wordt gespeeld. Deze vorm heeft wat minder regels, omdat er geen rekening hoeft te worden gehouden met gemengde teams.

Officiële korfbal regels downloaden →

Uitleg over korfbal:

  Diverse benodigdheden om te sporten op een veld

  Geschiedenis van korfbal

  Korfbal is een echte Nederlandse sport en is dus ook in ons land ontstaan, al hebben we het idee wel afgekeken van de Zweden. De sport werd in 1902 in het leven geroepen door de Amsterdamse docent Nico Broekhuysen. In die tijd bestond kinderarbeid officieel niet meer, maar toch moesten kinderen vaak nog net zo hard werken als volwassenen. De Amsterdamse Bond voor Lichamelijke Opvoeding bedacht dat gymnastiek een goede manier zou zijn om kinderen gezond te houden en hen afleiding te bieden. Onderwijzers waren dit echter niet gewend en wisten niet hoe ze dit vak moesten geven. Nico Broekhuysen kreeg in 1902 van het hoofd van de School der Nieuwe Schoolvereeniging in Amsterdam de kans om naar Nääs in Zweden te gaan, om ideeën op te doen voor het geven van gymnastiek aan kinderen. Hij kwam daar in aanraking met het spel Ringboll, waarbij men een bal door een ring moest gooien. De sport werd om praktische reden gemengd gespeeld, wat zeker in die tijd erg vooruitstrevend was. Toen Broekhuysen terugkwam in Nederland, besloot hij met zijn leerlingen hetzelfde spel te gaan spelen, maar dan met een rieten mand in plaats van een ring. De sport kreeg in Nederland de naam korfbal.

  Welke regels zijn er bij korfbal?

  Spelers

  Korfbal wordt gemengd gespeeld, dus met mannen en vrouwen door elkaar. De regel is wel dat er in ieder team een gelijk aantal mannen en vrouwen aanwezig moet zijn bij competities. Je kunt korfbal spelen met 4 spelers per team of met 8 spelers per team. De variant met 4 spelers heeft andere regels dan de variant met 8 spelers. De spelers van ieder team moeten genummerde uniforme sportkleding dragen die genoeg verschilt van de kleding van de tegenpartij. Daarnaast moet iedereen geschikte sportschoenen dragen en kortgeknipte en gladde vingernagels hebben. Ook mogen spelers geen voorwerpen dragen die gevaarlijk kunnen zijn voor zichzelf, teamgenoten of tegenspelers. Denk bijvoorbeeld aan brillen zonder montuur, ringen, horloges, oorbellen en halskettingen. Aangezien korfbal een gemengde sport is, is het toegestaan dat er kleine verschillen zitten in het tenue voor mannen en vrouwen, zolang ze er hetzelfde uitzien en ze dezelfde kleur hebben.

  Teams

  Een team bestaat dus uit 4 of 8 personen. Het maximaal toegestane aantal vervangende spelers op de bank is 6. Deze spelers moeten gedurende de wedstrijd op de bank blijven zitten, maar mogen wel opstaan voor een warming-up. Ieder team heeft een aanvoerder, die meespeelt in het team. Dit moet één van de spelers zijn die de wedstrijd starten en deze persoon blijft gedurende de hele wedstrijd de aanvoerder. De rol mag alleen opgegeven worden als er sprake is van een ernstige blessure waardoor de speler niet meer mee kan doen, of een rode kaart. De aanvoerder van ieder team draagt een duidelijk zichtbare band of tape in een contrasterende kleur ten opzichte van het tenue op het bovenste deel van de arm.

  Ieder team heeft daarnaast een coach en assistent-coach, die tijdens de wedstrijd op de bank zitten. De coach mag onder bepaalde omstandigheden van de bank af:

  • Om instructies te geven aan spelers uit zijn team

  • Om een time-out aan te vragen of te gebruiken

  • Om een vervanging aan te vragen en zelf uit te voeren

  Een assistent-coach is niet verplicht, maar wel toegestaan. Deze persoon blijft ook op de bank zitten en mag van de bank af komen om instructies te geven aan de spelers, zolang hij de anderen niet stoort en buiten het speelveld blijft. Op ieder moment van een wedstrijd mag slechts één van de coaches de bank verlaten. 

  Speeltijd

  Een korfbalwedstrijd wordt altijd gespeeld in twee helften van 25 minuten en iedere speelhelft wordt weer verdeeld in twee gelijke periodes door een technische time-out van 1 minuut. De wedstrijdklok start vervolgens weer met één van de volgende situaties:

  • De scheidsrechter fluit voor een uitworp aan het begin van iedere periode van de wedstrijd en na ieder doelpunt dat gescoord wordt, voor het team dat een punt tegen heeft gekregen.

  • De scheidsrechter fluit om het spel verder te laten gaan, behalve als er sprake is van een strafworp, niet afhankelijk van de reden van de time-out.

  • Na een gemiste strafworp, bij de eerste aanraking van de bal door een speler van één van de teams.

  De wedstrijdklok stopt in de volgende situaties:

  • Als de tijd van een periode is verstreken.

  • Wanneer de scheidsrechter om wat voor reden dan ook fluit tijdens het spel.

  • Wanneer er door één van de teams wordt gescoord.

  Scoren

  Om een doelpunt te scoren, moet een speler de bal van bovenaf volledig door de korf laten gaan, zonder dat deze eerst van onderaf is gegooid door de korf is gegaan en weer terug is gevallen. Een doelpunt telt ook nog steeds wanneer het zeker is dat de bal volledig door de korf zou zijn gegaan, maar een verdediger dit voorkomt door de bal van onderaf weer terug te slaan. Een doelpunt geeft één punt aan het team dat aanvalt in het vak waarin de bal volledig door de korf is of zou zijn gegaan.

  Vakwijzigingen

  Iedere keer nadat er twee doelpunten zijn gescoord, ongeacht door welk team (dit hoeft ook niet beide door hetzelfde team te zijn), veranderen de spelers van speelvak en veranderen ook de rollen van de spelers. Dit betekent dat aanvallers verdedigers worden en verdedigers aanvallers. Na de rustpauze verandert enkel het vak waarin de spelers spelen, niet hun rol.

  Uitworp

  De uitworp wordt altijd genomen door een aanvaller vanaf een punt binnen zijn of haar vak op niet meer dan 2 meter afstand van het midden van het speelveld met dezelfde bepalingen als voor een spelhervatting. Er vindt een uitworp plaats aan het begin van iedere periode van een wedstrijd en na ieder doelpunt door het team dat zojuist een punt tegen heeft gekregen.

  Vrije bal en strafworp

  Mocht er na een golden goal-periode nog steeds geen winnaar zijn bepaald, dan gaat het spel door met strafworpen. Meteen na het aflopen van de golden goal-periode wordt er getost. De winnaar van die toss mag kiezen of zij wel of niet de eerste strafworp nemen en op welke korf alle strafworpen genomen moeten worden. Tot op dit moment zijn vervangingen nog toegestaan, totdat de coaches de scheidsrechter hebben geïnformeerd over de volgorde waarin de spelers de strafworpen gaan nemen. De strafworpen worden genomen volgens het ‘sudden-death’ systeem. Dat betekent dat het spel eindigt zodra het ene team een doelpunt meer heeft gescoord dan het andere team uit hetzelfde aantal strafworpen. Het team dat een punt meer heeft, is de winnaar.

  Spelersvervangingen

  Het vervangen van een speler is enkel toegestaan tijdens een spelonderbreking. Per team zijn er per wedstrijd slechts 8 vervangingen toegestaan. Dit gaat volgens een strakke procedure, die begint met dat de vervangende speler op tijd klaar moet staan in het vervangingsvlak. Vervolgens vraagt de coach de vervanging aan bij de juryvoorzitter of de scheidsrechter. Bij de eerstvolgende onderbreking van het spel door de scheidsrechter wordt er een geluidssignaal afgegeven dat aangeeft dat er een vervanging aan is gevraagd. Als de scheidsrechter hier toestemming voor geeft, geeft hij het wisselsignaal af. Na de vervanging gaat de wedstrijd weer door waar hij gebleven was, precies zoals hij door was gegaan als de wissel niet plaats had gevonden.

  Time-out

  Een time-out is een onderbreking van de wedstrijd die 1 minuut duurt. Een time-out wordt altijd aangevraagd door de coach van één van de spelende teams. Ieder team mag twee keer per wedstrijd een time-out aanvragen.

  Wisselen

  Het maximaal aantal toegestane wissels per wedstrijd is 8. Wanneer dat aantal bereikt is en een speler tijdens de wedstrijd geblesseerd raakt, kan deze speler alleen worden vervangen door een teamgenoot als de scheidsrechter hier toestemming voor geeft. Als een speler wordt vervangen, mag hij of zij niet tegelijkertijd terugkeren in het andere speelvak. De vervangen speler komt pas weer in aanmerking voor een wissel als de wedstrijd weer hervat is. Een vervangen speler gaat op de bank zitten.

  Overtredingen

  Er zijn een aantal dingen die verboden zijn te doen tijdens een wedstrijd en dus als overtredingen worden gezien:

  • lopen met de bal

  • alleen spelen

  • schieten vanuit verdedigende positie

  • schieten na het snijden langs een andere aanvaller

  • bal aan een andere speler van het eigen team overgeven

  • bal spelen met been of voet

  • paal aanraken of vasthouden

  • passief spelen

  • scoren vanuit het verdedigingsvak van het aanvallende team of rechtstreeks vanuit een uitworp, uitbal, spelhervatting of vrije worp

  • tegenstander buitensporig te hinderen

  • tegenstander te duwen, vast te houden of af te houden

  • buiten het eigen vak te spelen

  • uitbal

  • toegestane tijdslimiet in het aanvalsvak overschrijden

  • duiken naar de bal

  • stompen of slaan van de bal

  Officiële spelregel van korfbal (IKF) downloaden

  Ben je benieuwd naar de uitgebreide versie van de officiële regels van korfbal? Op de website van de IKF kun je de regels downloaden! Om het je gemakkelijk te maken, hebben we ze hier ook ter beschikking gesteld.

  Officiële korfbal regels downloaden →

  Hoe speel je korfbal?

  Korfbal is een balsport die met 4 of 8 spelers per team wordt gespeeld. De teams zijn gemengd met een zelfde aantal mannen en vrouwen per team. Het veld is verdeeld in twee vakken. In ieder vak staan 2 of 4 verdedigers en 2 of 4 aanvallers van ieder team. Het doel is de bal in de korf van de tegenstander te gooien. Dit moet altijd van bovenaf. De korf staat op een paal van 3,5 meter hoog. Het is niet toegestaan om te lopen of te dribbelen met de bal. Is korfbal nog helemaal nieuw voor je en wil je er graag mee beginnen? Dan zijn er een aantal dingen die je moet doen:

  1. Zoek een vereniging en team waar jij je bij aan kunt sluiten

   Ten eerste is het natuurlijk belangrijk om een team te vinden waar jij in kunt gaan spelen, want je kunt niet in je eentje korfballen. De meeste teams zijn gemengd, maar er bestaan ook vrouwenteams.

  2. Zorg dat je de spullen hebt voor het korfballen

   Vervolgens is het belangrijk dat je de spullen en uitrusting hebt om te beginnen met korfballen. Denk bijvoorbeeld aan de juiste schoenen en sportkleding.

  3. Sluit je aan bij een teamLees je in

   Lees voordat je echt aan de sport begint alvast het reglement door en zorg dat je de belangrijkste regels kent en dat je weet hoe een wedstrijd verloopt. Dit maakt het veel eenvoudiger om in de sport te komen, want je hoeft het alleen nog maar in praktijk te brengen.

  Leeftijdsgroep bij korfbal

  LeeftijdscategorieLeeftijdSpelvormTijdsduurSpeelveldBalgrootteKorfhoogteStrafworpen CompetitieSpelregelbewijs
  Selectie-Senioren18 en ouder - minimaal 14 jaar2-vakskorfbal2 x 30 minuten40m x 20mK53,5 mNa wedstrijd, 12 strafworpen per clubVerplicht
  A-junioren14 - 16 T/m 18 jaar2-vakskorfbal 2 x 30 minuten40m x 20mK53,5 mGeen strafworpenVerplicht
  B-aspiranten12 - 14 T/m 16 jaar2-vakskorfbal 2 x 25 minuten in de zaal en 2 x 30 minuten op het veld 40m x 20mK53,5 mGeen strafworpenVerplicht
  C-aspiranten11 - 12 T/m 13 jaar2-vakskorfbal 2 x 25 minuten (veld en zaal) 40m x 20mK53,5 mGeen strafworpenVerplicht
  D-pupillen10 - 11 T/m 12 jaar2-vakskorfbal 2 x 25 minuten40m x 20mK43 mGeen strafworpen
  E-pupillen8 - 9 T/m 10 jaar1 vak, 4 tegen 44 x 10 minuten24m x 12m (*in de zaal mag 20m x 12m)K43 mNa wedstrijd, 12 strafworpen per club
  F-pupillen7 - 8 T/m 9 jaar1 vak, 4 tegen 44 x 10 minuten24m x 12m (*in de zaal mag 20m x 12m)K32,5 mNa wedstrijd, 12 strafworpen per club
  Kangaroes2 - 7 jaarnvtnvtnvtnvtnvtnvtnvt

  Competitievormen

  1. 4Korfbal > ij deze vorm speel je met twee teams van 4 spelers, waarvan 2 mannen en 2 vrouwen

  2. 8-tegen-8 > Bij deze vorm speel je met twee teams van 8 spelers, met ieder 4 mannen en 4 vrouwen

  Benodigdheden om korfbal te spelen

  Wat heb je nodig om korfbal te spelen:

  • Palen

  • Korven

  • Bal

  • Schoenen

  • Schotklok

  • Scorebord

  • Tijdklok

  • Jurytafel

  Nakend scoren bij korfbal

  Veelgestelde vragen bij korfbal

  Hoe lang duurt een korfbal wedstrijd?

  Normaal gesproken duurt een korfbal wedstrijd 2 x 25 minuten. Mocht dit eindigen in gelijkspel, dan komen er nog 10 minuten bij, namelijk de golden goal-periode.

  Hoeveel speelvakken heb je bij korfbal?

  Bij korfbal heb je twee speelvakken, op ieder vak speelt de helft van ieder team tegen elkaar.

  Hoe gooi je de bal bij korfbal?

  Bij korfbal gooi je de bal steeds over naar medespelers, je mag niet lopen of dribbelen met de bal. Je mag uiteraard ook niet voetballen met de bal. Je gooit over het algemeen bovenhands.

  Hoe lang spelen de B aspiranten bij korfbal?

  De B aspiranten spelen bij korfbal 2 x 25 minuten in de zaal en 2 x 30 minuten op het veld.

  Hoe vaak mag je spelers wisselen bij korfbal?

  Per wedstrijd is het toegestaan om 8 keer een speler te wisselen. Mocht je die 8 keer al gebruikt hebben en een speler raakt geblesseerd en moet eruit, dan mag deze met toestemming van de scheidsrechter nog gewisseld worden.

  Wat wordt bedoeld met een SUPER-speler?

  Een SUPER-speler is iemand die wordt ingezet wanneer er sprake is van een verschil van drie punten. Dit is een wisselspeler van de ploeg die achter staat. Dat team krijgt dan tijdelijk een extra speler erbij, totdat het verschil nog maar twee punten is.