Basketbal spelregels

Basketbal is een balsport waarbij twee teams proberen zoveel mogelijk punten te scoren bij de basket van de tegenstander. De tegenpartij probeert dit natuurlijk tegen te houden door de bal af te pakken. Dit moet uiteraard wel allemaal volgens de spelregels gebeuren. Het voortbewegen van de bal mag alleen door hem te laten stuiteren. Medespelers die de bal niet in bezit hebben, mogen gewoon vrij over het veld bewegen. Een team krijgt de bal richting de basket van de tegenstander door ermee te stuiteren en naar elkaar te passen. Basketbal is een zeer veelzijdige sport. Spelinzicht, balbezit en doorzettingsvermogen zijn belangrijk om de sport succesvol te beoefenen. Het is een mooie behendigheidssport waar absoluut geen geweld aan te pas komt.

Officiële basketbal regels downloaden →

Uitleg over basketbal:

  Poging om te scoren bij basketbal

  Geschiedenis van basketbal

  Basketbal is ontstaan in de winter van 1891. Het begon toen de Amerikaanse James Naismith in de staat Massachusetts een binnenspel moest verzinnen voor leerlingen, aangezien het buiten te koud was om te sporten. Hij wilde een spel opzetten waar geen geweld aan te pas zou komen tussen de spelers. Het begon met twee perzikmanden die hij ophing aan het plafond. De klas werd in twee teams van 5 spelers verdeeld die zo vaak mogelijk bij elkaar in de perzikmand moesten scoren. Later haalde ze de onderkant van de manden eruit, zodat de bal er doorheen kon vallen. Vandaag de dag is het een ring met een netje geworden, in plaats van een mand.

  Basketbal kwam naar Nederland dankzij Directeur Blijenberg van de Militaire Sportacademie. Hij was voormalig student in Springfield, waar hij had leren basketballen. Basketbal was in Nederland nog helemaal niet bekend, dus besloot Blijenberg zelf lessen te gaan geven toen hij terugkwam uit Amerika. In die tijd was er echter een tekort aan gymzalen waar de sport gespeeld kon worden. Toch werd het Amsterdams Basketbal Comité opgericht en waren er al snel 35 teams die meededen aan competities. Toen kwam de Tweede Wereldoorlog, waardoor de sport natuurlijk helemaal stil kwam te liggen. Wanneer het basketballen erna weer werd hervat, werd de NBB opgericht om aan de grote vraag te voldoen. Basketbal was ineens erg populair in Nederland. In 1963 begonnen bedrijven met het sponsoren van basketbalteams, waardoor er voor het eerst geld in de wereld van basketbal terecht kwam. Er was nog steeds een tekort aan gymzalen, maar dat veranderde in de jaren 80. Er werd toen door gemeenten geïnvesteerd in het plaatsen van meer gymzalen.

  Vrienden spelen basketbal op een veldje buiten

  Welke regels zijn er bij basketbal?

  Spelers/team

  Een basketbalwedstrijd bestaat altijd uit twee teams die het tegen elkaar opnemen. Voor de wedstrijd is het verplicht dat alle namen van de deelnemende spelers, coaches en assistent-coaches op het wedstrijdformulier vermeld staan. Het is geen probleem als spelers pas na het begin van de wedstrijd arriveren, zolang hun naam wel voor het begin van de wedstrijd al op het formulier staat. Een team bij basketbal bestaat maximaal uit 12 spelers, een coach en maximaal 8 ploegbegeleiders, waarvan maximaal 2 assistent-coaches. Dit zijn de enige mensen die binnen het spelerbankgebied mogen komen. De shirts en broeken die de spelers dragen moeten één overheersende kleur hebben. Mochten er twee teams tegen elkaar spelen die normaal gesproken dezelfde kleur shirts dragen, dan mag het thuisteam in hun eigen kleur spelen. Het bezoekende team speelt dan in hun reserveshirts. Het team dat thuis speelt, zit meestal op de bank aan de linkerkant van de jurytafel en verdedigt in de eerste helft van de wedstrijd de basket aan de linkerkant van het speelveld.

  Een speler mag de wedstrijd spelen zolang hij geen vijf fouten heeft en niet is gediskwalificeerd. Het is niet toegestaan voor spelers om harde bescherming te dragen, ook niet als deze zacht is bekleed. De enige uitzonderingen op deze regel zijn: brillen zonder puntige hoekjes, bescherming voor een gebroken neus en bescherming voor de knie, als deze in ieder geval goed bedekt is met zacht materiaal. Mocht een speler geblesseerd raken, dan kunnen de scheidsrechters de wedstrijd stilleggen:

  • Als een speler niet binnen 15 seconden hersteld is, moet hij wisselen met een speler op de bank. Neemt de coach een time-out en herstelt de speler binnen die time-out, dan mag hij of zij verder spelen.

  • Wanneer een speler hulp ontvangt van de coach, een medespeler of de team verzorger, moet hij of zij wisselen.

  • Het stilleggen van een wedstrijd door een blessure mag de tegenpartij niet benadelen.

  Speeltijd

  Een wedstrijd heeft, vanaf U14, vier periodes van 10 minuten speeltijd. Bij de U10 of U12 bestaat een wedstrijd uit 8 periodes van 4 minuten. Tussen de eerste, tweede, derde en vierde periode zit telkens 2 minuten rust. Tussen de tweede en derde periode zijn er:

  • Tien minuten rust bij een afdelingscompetitie

  • Vijftien minuten rust in geval van een landelijke competitie

  Is er na 40 minuten spelen nog steeds een gelijke stand? Dan wordt de wedstrijd in eerste instantie met 5 minuten verlengd. Er wordt vanaf dit moment telkens met 5 minuten verlengd, totdat er een winnaar bekend is. Om een wedstrijd te kunnen beginnen, moeten er van ieder team 5 spelers op het veld staan. Een nieuwe periode begint op het moment dat een speler de bal aanraakt. Een periode eindigt altijd met het signaal vanaf de jurytafel dat de speeltijd af is gelopen. In de tweede helft van een wedstrijd wisselen de teams van basket. Mocht er een verlenging komen, dan spelen teams in die verlenging op dezelfde basket als in de tweede helft van de wedstrijd.

  Puntentelling

  Bij basketbal kunnen er verschillende soorten punten worden gescoord. Dit is dus anders dan bij voetbal, waar ieder doelpunt 1 punt waard is, hoe en vanaf waar het ook wordt gemaakt. Met een worp kun je 1, 2 of 3 punten halen. De hoeveelheid punten die je krijgt voor een worp, is afhankelijk van een aantal dingen. Scoort een speler met een vrije worp, dan is dit doelpunt 1 punt waard. Wanneer een speler het voor elkaar krijgt om binnen de cirkel te staan en de bal in de ring te gooien, ontvangt hij of zij twee punten voor het doelpunt. Om drie punten te scoren bij basketbal, moet een speler zich buiten de cirkel bevinden en vanuit daar de bal door de ring weten te gooien. Dit noemen we een driepunter en het is het moeilijkste soort doelpunt om te krijgen, aangezien je van ver weg moet scoren. Een speler heeft bij basketbal maar een bepaalde tijd om de bal op de ring te schieten, wat het nog moeilijker maakt om van verder weg te scoren. Gooit een speler de bal, dan moet deze binnen 25 seconden de ring hebben geraakt, anders telt het niet en krijgt de tegenpartij de bal.

  Loopregel

  De loopregel bij basketbal voorkomt dat spelers met de bal bewegen zonder te dribbelen. Een speler mag dus niet gewoon lopen met de bal, alleen als hij of zij deze tijdens het lopen laat stuiteren. Wat wel mag, is de bal pivoteren. Dit houdt in dat een speler enkel met één voet stapt, terwijl de andere voet, de pivotvoet, op zijn plek blijft. Wanneer een speler de pivotvoet optilt om de bal te schieten of te passen, is dat toegestaan. Zet hij deze voet echter weer neer voordat de bal uit zijn of haar handen is, dan wordt dit gezien als een loopfout. Wanneer een speler vanuit stilstand begint met dribbelen, mag hij of zij de pivotvoet niet optillen. De bal moet eerst de handen verlaten hebben. Wanneer een speler stilstaat op het speelveld, kan hij of zij zelf bepalen welke voet de pivotvoet wordt. Zodra de speler een voet optilt, wordt de andere voet automatisch de pivotvoet. Is een speler al in beweging wanneer hij of zij de bal vangt en wil de speler starten met dribbelen, dan is de tweede voet die de grond raakt de pivotvoet. De eerste voet die de vloer raakt, is de zogenaamde nul stap. Het is wel toegestaan voor een speler om over de grond te glijden met de bal. Maar wanneer een speler over het veld rolt met de bal in zijn of haar handen, dan telt dit als een loopfout.

  Dribbelen

  Het dribbelen is het lopen met de bal en hem tegelijkertijd laten stuiteren op de grond. Een dribbel begint wanneer de speler de bal loslaat en weer opnieuw aanraakt, voordat de bal door een andere speler aan is geraakt. De dribbel eindigt wanneer de bal in de handen van de speler tot rust komt. Dit hoeft niet per se in beiden handen te zijn, het kan ook in één hand zijn. Het is toegestaan om 1 keer te dribbelen, zodra de speler hierna de bal weer vast heeft, mag hij of zij niet opnieuw gaan dribbelen. Er moet dan op het doel geschoten worden of de speler moet de bal naar een medespeler passen. Als een speler de bal aan tikt of probeert te vangen of vast te pakken, maar dit niet lukt en hij of zij de bal weer loslaat, dan is dit geen dribbel maar een fumble.

  Voetbal

  Als er sprake is van een voetbal bij basketbal, is dit een overtreding. Dit is wanneer de bal expres of per ongeluk in aanraking komt met de voet of het onderbeen van een speler. Maakt de aanvallende partij voetcontact met de bal, dan krijgt het andere team de bal en hebben zij 24 seconden de tijd om zelf in de aanval te gaan. Is het een verdediger die voetcontact maakt met de bal, dan wordt de Shot Clock naar de 14 van de 24 seconden gezet als er op dat moment meer dan tien seconden voorbij zijn.

  Uitbal

  Er zijn verschillende situaties waarin de bal bij basketbal uit is:

  • Wanneer de bal een speler raakt die uit staat

  • Wanneer de bal de vloer, het plafond of een voorwerp buiten het speelveld raakt

  • Wanneer de bal de steunen, apparatuur of de achterkant van het bord raakt

  Overtredingen en straffen

  • Loopfout: Er is sprake van een loopfout wanneer een speler met balbezit besluit om te stoppen met dribbelen en hij of zij hierna opnieuw begint met dribbelen. Of de pivotvoet optilt terwijl de bal nog in zijn of haar bezit is.

  • Tijdovertredingen:

   • 3-Secondenregel: De 3-secondenregel houdt in dat wanneer een team in de aanval is, de verdedigers zich maar 3 seconden op de helft van de tegenstander mogen bevinden.

   • 5-Secondenregel: Wanneer er een inworp wordt gedaan, mag een speler de bal niet langer dan 5 seconden vasthouden. Na die 5 seconden moet hij of zij gaan dribbelen, de bal passen of proberen te scoren. Overtreedt een team deze regel, dan heeft de tegenpartij recht op een inworp.

   • 8-Secondenregel: Wanneer een team de bal in hun bezit krijgt, moeten de spelers binnen 8 seconden hun eigen speelhelft weten te verlaten.

   • 24-Secondenregel of Shot clock: Op de Shot Clock worden 24 seconden afgeteld. Een aanval mag namelijk niet langer duren dan 24 seconden. Maakt de bal contact met de ring van de basket, wisselt het balbezit, is er sprake van voetcontact of vindt er een overtreding plaats, dan start deze klok weer opnieuw.

  • Double dribble: Als een aanvaller gaat dribbelen en hierna de bal weer in zijn of haar handen neemt, mag deze speler niet nog een keer beginnen te dribbelen. Doet hij of zij dit wel, dan krijgt de tegenstander een inworp vanaf de zijlijn.

  • Second dribble: Een Second dribble is eigenlijk hetzelfde als een Double dribble, maar dan een andere naam hiervoor.

  • Held ball

  • Goaltending: Wanneer een bal richting de basket wordt gegooid en zich neerwaarts beweegt, maar nog geen contact heeft gemaakt met de ring, mag deze niet worden aangeraakt door een verdediger. De bal mag pas weer gespeeld worden, wanneer hij contact heeft gemaakt met de ring van de basket.

  • Backcourt Violation

  • Persoonlijke fouten: Bij basketbal is er sprake van een persoonlijke fout wanneer je opzettelijk lichamelijk contact maakt met een tegenstander. Maak je een persoonlijke fout bij een speler die aan het schieten is, dan mag die speler 2 vrije worpen nemen. Bij 5 persoonlijke fouten moet een speler het veld verlaten en mag hij of zij niet meer terug in het veld komen gedurende de wedstrijd. Er mag wel gewisseld worden met een andere speler.

  • Technische fout of ongedisciplineerd spel: In dit geval is er sprake van ongehoorzaamheid richting de scheidsrechter.

  • Onsportieve fout: Er is sprake van lomp en overbodig lichaamscontact zonder enige kans op balbezit.

  • Diskwalificerende fout: Grofheid of erge onsportiviteit, zoals geweld en schelden.

  • Voetcontact: Wanneer de bal expres of per ongeluk contact maakt met de voet, de knie of het been.

  • Uit: Een bal is uit wanneer hij de grond of het plafond buiten het speelveld raakt. Dat geldt ook voor een speler in balbezit.

  Officiele basketbal regels downloaden

  Ben je benieuwd naar de uitgebreide versie van de officiële regels van basketbal? Hier kun je de officiële basketbalregels van FIBA downloaden.

  Officiële basketbal regels downloaden →

  Hoe speel je basketbal?

  Bij basketbal proberen twee teams bij elkaar te scoren in de basket van het andere team. Het is een Amerikaanse sport waarbij absoluut geen geweld is toegestaan, maar wel een sport met wat ingewikkelde regels. Bij basketbal is er vooral veel sprake van tijdsregels, waar je als speler dus wel echt rekening mee moet houden tijdens het spelen. Daarom is dit een belangrijk aspect wanneer je wil beginnen met het beoefenen van basketbal. Naast het feit dat je natuurlijk een team en de juiste uitrusting nodig hebt!

  1. Vind een team en vereniging om je bij aan te sluiten

   Als je wil beginnen met basketballen, heb je natuurlijk eerst een team nodig waar jij je bij aan kunt sluiten. Het is immers een teamsport. Via een vereniging heb je binnen no-time een geschikt team gevonden voor jouw leeftijd en niveau.

  2. De juiste uitrusting

   Voordat je gaat beginnen met basketbal, is het belangrijk dat je de juiste uitrusting bij elkaar hebt. Denk bijvoorbeeld aan goede sportkleding en geschikte sportschoenen, het liefst voor in een zaal.

  3. Sluit je aan bij een teamLeer de regels van de sport kennen

   Voordat je echt gaat beginnen met basketbal, is het handig als de regels voor een groot deel al kent. Er zijn namelijk nogal wat dingen waar je rekening mee moet houden en als je hier de theorie in ieder geval al van kent, scheelt dat een hoop als je aan het praktijkgedeelte begint!

  Posities in basketbal

  • De Center

  • De Power-forward

  • De Small-forward

  • De Shooting-guard

  • De Point-guard

  Schottechnieken

  • jumpshot

  • hookshot

  • layup

  • dunken

  • driepunter 

  • alley oop

  Competites

  • FIBA Basketbal

  LeeftijdscategorieLeeftijdSpeeltijd BaskethoogteBalmaat
  Senioren22 jaar en ouder4x103.05 meter
  U2220-21 jaar4x103.05 meter
  U2018-19 jaar4x103.05 meter
  U1816-17 jaar4x103.05 meter
  U1614-15 jaar4x103.05 meter
  U1412-13 jaar4x103.05 meter
  U1210-11 jaar8x42.60 meter5*
  U108-9 jaar8x42.60 meter5
  U87 en jonger8x42.60 meter4

  * in de U12 Tweede Divisie Mannen wordt gespeeld met maat 6

  • 3x3

  • Rolstoelbasketbal

  • NBA

  Benodigdheden om te basketballen

  Wat heb je nodig om basketbal te spelen:

  • Geschikt speelveld

  • Basketbal

  • Basket met ring

  • Goede sportschoenen

  • De juiste sportkleding

  • Een scheidsrechter

  • Een bord om de tijd bij te houden

  Man speelt basketbal en dribbelt met de bal

  Veelgestelde vragen bij basketbal

  Wat zijn de verschillen tussen NBA en FIBA?

  Er zit verschil in de regels die de Amerikaanse NBA en de Europese FIBA hanteren. Bijvoorbeeld in de afmetingen van het speelveld, de hoogte van de basket, de speeltijd en de puntentelling.

  Wat is het gewicht van een basketbal?

  Een bal die bij de volwassenen wordt gebruikt weegt ongeveer 600 gram.

  Hoe hoog hangt een basket?

  De ring van de basket hangt op 3 meter en 5 centimeter hoogte. Voor kinderen tot en met 12 jaar hangt deze op 2 meter en 60 centimeter hoogte.

  Is basketbal een olympisch spel?

  Ja, basketbal wordt beoefend tijdens de Zomerspelen.

  Hoeveel wissels?

  Per team zijn er maximaal 7 wissels per wedstrijd toegestaan bij basketbal.

  Hoe heet scoren bij basketbal?

  Over het algemeen wordt het gewoon als ‘scoren’ of als een ‘goal’ benoemd.

  Hoe lang mag je in de bucket staan?

  Spelers mogen slechts 3 seconden in de bucket blijven staan.

  Hoe lang duurt een basketbalwedstrijd jeugd?

  Een basketbalwedstrijd voor jeugd duurt 4 keer 10 minuten.

  Wat zijn de posities van basketbal?

  Point guard, shooting guard, center, small forward en power forward.

  Hoeveel punten krijg je bij een dunk?

  Een dunk is over het algemeen 2 punten waard.